Våra fonder

Fritidsfonden ger olika utlånings förmåner för våra medlemmar 

Odelbergsfonden för studiehjälp till medlemmars barn tillsammans med företaget och PTK facken

Fond  för tandläkarhjälp samt ers för glasögon,sjuk, och läkemedels hjälp som är frivilligt medlemskap

Landgrens stipendiefond för unga talangfulla musiker

Vi har inom klubbens verksamhets område  4 olika fonder

Tryck på någon av delarna ovan för att få mer info

1 Fritidsfonden ger olika utlånings förmåner för våra medlemmar 

2 Odelbergsfonden för studiehjälp till medlemmars barn tillsammans med företaget och PTK facken

3 Fond  för tandläkarhjälp samt ers för glasögon,sjuk, och läkemedels hjälp som är frivilligt medlemskap

4 Landgrens stipendiefond för unga talangfulla musiker