Bemanningsplaner

Bemanningsplaner

Med bemanningsplaner menas de förhandlade befattningarna, detta skall ej förvecklas med personer

 

Så här läser du koden i befattningsnummer

Bef nr Befattningar

Antal

1401 Slipare  7
1402 Skärare 10
1403 Utleveranskontroll 0
1411 Synare/Infraktare 10
1412 Synare 0
1497 Produktionstekniker 1
 

 Antal

28
Centralförråd 
Bef nr Befattning

Antal

1904 Förrådsarbetare/mekaniker 1
1903 Förrådsarbetare/Turbil 2
1951 Maskinarbetare 2
 

 Antal

5

Underhåll
Bef nr Befattning Antal
2011 Akutgrupp EL 5
2015 EL Media 1
2016 EL Automationselektriker 6
2021 Akutgrupp Mek 5
2041 Travers/port/lyftredskap 3
2042 Travers/port/lyftredskap 0
2043 Lyft El-PLC 1
2053 Pumpar 1
2061 Media-mek 1
2062 Elektro-mek 1
2063 Yttre miljö 1
2084 Valsverkstad 3
2085 Underhåll Mek/hydraulik 7
2091 Brandskyddsledare 1
2093 UH-beredare 5
2095 Platstekniker 8
2096 Platselektriker 5
54
Grovplåt 
Bef nr Befattning

Antal

3002 Reglerare 11
3004 Stegbalksvärmare 11
3005 Infraktare 0
3016 Inläggare 0
3031 Maskinist 5
3061 Rullugnsoperatör 11
3062 Batchugn 0
3071 Valsslip 2
  3097 Produktionstekniker 1
 

 Antal

41
Klipplinjen 
Bef nr Befattning Antal
3101 Rullsax 6
3102 Tvärsax 0
3104 P2 Plasma 2
3105 Hyvel 0
3107 Kantfräs 1
3108 Foglinje 0
3163 Verktygsmakare 0
3165 Matrialman skepp 4-5 0
3166 Plasma Skepp 4–5 30
3173 Materialman riktpress 0
3174 Riktpress 2

3197

Produktionstekniker 1
 

Antal

42
Betlinjen
Bef nr Fastbefattning Antal
3201 Påläggare 9
3202 Blästring/Planing 0
3204 Betning 10
3221 Lineoperatör 8
3222 Utlastare 8
3225 Våg/travers 0
3231 Karbeten 4
3232 Neutraliseringen 1
  Antal 40
Gamla Terminalen
Bef nr Befattning Antal
3413 Matrialman 12
3414 Kontrollantsyning 0
3441 Bandslip 5
3497 Produktionstekniker 1

Antal

18
Terminal höglager 
Bef nr Befattning Antal
3623 Serviceman 1
3641 Matrialmottagare 15
3642 Packning 0
3643 Utlastare 4
3671 Bocklastförare 10
3673 Motvikstryckförare 1
3652 Returstålshantering 1
  Antal 32
Provberedning  
Bef nr Befattning

Antal

3801 Delning 6
3803 Maskinbearbetning 6
3811 Mek.förstärande provning 3
3821 Ofårstärande provning 2
 

Antal

17
LP-produktion 
Bef nr Befattning Antal
5001 Värmare  8
5004 Huvugn/kallsåg 3
5011 Ställare 3
5012 Reglerare par 1 2
5013 Valsverks skötare 0
5014 Reglerare par 2-3 4
5021 Varmsåg 4
5022 Svalbädd 2
5031 Uppläggare 2
5032 Synare/Ultraljud 2
5033 Packare 2
5034 Provsåg 1
5035 Ultraljud level 2 1
5041 Slipare/Synare 6
5051 Truckförare 1
5052 Bocklastförare 2
5053 Syning Utlastn/adm 1
5081 Skalsvarv 2
5097 Produktionstekniker 1
 

 Antal

47
LP-Underhåll  
Bef nr Befattning

Antal

5103 Mekaniker Skift 3
5103 Mekaniker dag 5
5113 Elektriker Dag 3
5113 Elektriker Skift 3
5115 Miljötekniker 1

Antal

15
LP-Storfors 
Bef nr Befattning

Antal

5201 Värmebehandling Riktning 6
5202 Lagerhanterare 1
5211 Mekaniker  1

Antal

8
Bevakning 
Bef nr Befattning

Antal

6001 Bevakningsman 0
Metall JBK  
Bef nr Befattning

Antal

6101 Metall

3

PSC Nordic
Bef nr Fast befattning

Antal

7002 Vattenskäroperatör 10
7003 Plasmaopratör 2
7004 Underhåll 1
7012 Kantpress 2000 2
7016 Svetsning 4
7017 Fogberedning 1
7021 Packning 1
7022 Avsändning 2
7024 Truck  2

Antal

25
Bef nr Fler befattning

Antal

7013 Kantpress 1250 2
7014 Rikt/fogberedning/sax 2

Antal

4   Totalt 29