Fackföreningarna på Degerfors Järnverket har tillsammans en Personalförening och syftet och målsättningen är att göra bra saker för fackens medlemmar. 

En uppgift som facken har är inte enbart att se till att inkomsterna ökar utan även se till att medlemmarnas kostnader minskar

 

Personalförenings information 

                

Fackföreningarna på Degerfors Järnverket har tillsammans en Personalförening och syftet och målsättningen är att göra bra saker för fackens medlemmar. 

En uppgift som facken har är inte enbart att se till att inkomsterna ökar utan även se till att medlemmarnas kostnader minskar