Drogpolicy

Drogpolicy vid Degerfors Järnverk

      ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Outokumpu Stainless AB i Degerfors Denna policy har fastställts av företagsledningen. Den omfattar samtliga medarbetare inom företaget samt övriga verksamma inom våra industriområden. Policyn är en konsekvens av arbetsmiljölagen och den skyldighet vi har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Outokumpu Stainless AB:s målsättning Företaget har en kompromisslös syn på alkohol och droger. Målsättningen är att företaget ska hållas fritt från missbruk. Vår princip är att missbruket ska bort och inte medarbetaren. Vi följer lagstiftningens gränsvärden och polisens tillvägagångssätt vid överträdelse mot dessa. Vår grundsyn  En god arbetsmiljö är en självklarhet. Anställda som brukar och är påverkade av alkohol/droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och det medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Att uppnå maximal säkerhet för såväl medarbetare som kunder är mycket viktigt.
  • Det är inte tillåtet att, under arbetstid, vara påverkad av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika. Om föreskriven medicinering kan påverka arbetet ska medarbetaren informera närmaste ledning om detta
  • Närmaste chef har, av säkerhetsskäl, skyldighet att omgående på ett ansvarsfullt sätt avvisa en påverkad medarbetare från arbetsplatsen till hemmet eller till sjukvårdsinrättning
  • Företaget ska verka för att minska sjukfrånvaron på grund av alkohol och droger
  • Försäljning av alkohol samt drogklassade substanser inom industriområdet medför polisanmälan och att medarbetaren kan skiljas från sin anställning vid fällande dom.
Att bjuda på alkohol Representation, personalfester och liknande kan ibland motivera alkoholhaltiga drycker. Den som svarar för arrangemanget ska se till att bra alkoholfria alternativ erbjuds. Många människor vill, bör eller kan inte dricka alkohol av olika skäl. Oavsett skäl ska vi visa respekt för dem som avstår från alkohol. Vin- och spritlotterier får inte förekomma. Att förhindra missbruk Som en del i arbetet med att förhindra missbruk inom företaget arbetar vi med obligatoriska drogtester i samband med nyanställningsundersökning. Alkohol- och drogtester utförs även slumpvis eller vid misstanke. Om du misstänker att någon medarbetare har problem, informerar du ansvarig chef eller personal-avdelningen så att eventuella åtgärder kan vidtas. Behandling/rehabilitering En medarbetare med missbruksproblem ska alltid erbjudas stöd och hjälp i form av motiverande, behandlande och eftervårdande insatser. Integritet och anonymitet Oavsett om en medarbetare genomgår behandling eller inte, garanteras full anonymitet, internt såväl som externt. I hanteringen av dessa frågor ska största möjliga hänsyn tas till medarbetarens integritet. Ditt ansvar Det är varje medarbetares ansvar att se till att policyn bidrar till den goda arbetsmiljö som varje medarbetare har rätt till. Varje medarbetare har ansvar att agera om man vet eller misstänker att någon har missbruksproblem. Uppföljning Uppföljning av policyn sker bl.a. inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet men också i varje rehabiliteringsprocess där handlingsplaner upprättats.

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Outokumpu Stainless AB i Degerfors
Denna policy har fastställts av företagsledningen.
Den omfattar samtliga medarbetare inom företaget samt övriga verksamma inom våra industriområden. Policyn är en konsekvens av arbetsmiljölagen och den skyldighet vi har att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Outokumpu Stainless AB:s målsättning
Företaget har en kompromisslös syn på alkohol och droger. Målsättningen är att företaget ska hållas fritt från missbruk. Vår princip är att missbruket ska bort och inte medarbetaren. Vi följer lagstiftningens gränsvärden och polisens tillvägagångssätt vid överträdelse mot dessa.

Vår grundsyn
 En god arbetsmiljö är en självklarhet. Anställda som brukar och är påverkade av alkohol/droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och det medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Att uppnå maximal säkerhet för såväl medarbetare som kunder är mycket viktigt.

  • Det är inte tillåtet att, under arbetstid, vara påverkad av alkohol, droger eller mediciner vilka klassas som narkotika. Om föreskriven medicinering kan påverka arbetet ska medarbetaren informera närmaste ledning om detta
  • Närmaste chef har, av säkerhetsskäl, skyldighet att omgående på ett ansvarsfullt sätt avvisa en påverkad medarbetare från arbetsplatsen till hemmet eller till sjukvårdsinrättning
  • Företaget ska verka för att minska sjukfrånvaron på grund av alkohol och droger
  • Försäljning av alkohol samt drogklassade substanser inom industriområdet medför polisanmälan och att medarbetaren kan skiljas från sin anställning vid fällande dom.

Att bjuda på alkohol
Representation, personalfester och liknande kan ibland motivera alkoholhaltiga drycker. Den som svarar för arrangemanget ska se till att bra alkoholfria alternativ erbjuds. Många människor vill, bör eller kan inte dricka alkohol av olika skäl. Oavsett skäl ska vi visa respekt för dem som avstår från alkohol. Vin- och spritlotterier får inte förekomma.

Att förhindra missbruk
Som en del i arbetet med att förhindra missbruk inom företaget arbetar vi med obligatoriska drogtester i samband med nyanställningsundersökning. Alkohol- och drogtester utförs även slumpvis eller vid misstanke. Om du misstänker att någon medarbetare har problem, informerar du ansvarig chef eller personal-avdelningen så att eventuella åtgärder kan vidtas.

Behandling/rehabilitering
En medarbetare med missbruksproblem ska alltid erbjudas stöd och hjälp i form av motiverande, behandlande och eftervårdande insatser.

Integritet och anonymitet
Oavsett om en medarbetare genomgår behandling eller inte, garanteras full anonymitet, internt såväl som externt. I hanteringen av dessa frågor ska största möjliga hänsyn tas till medarbetarens integritet.

Ditt ansvar
Det är varje medarbetares ansvar att se till att policyn bidrar till den goda arbetsmiljö som varje medarbetare har rätt till. Varje medarbetare har ansvar att agera om man vet eller misstänker att någon har missbruksproblem.

Uppföljning
Uppföljning av policyn sker bl.a. inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet men också i varje rehabiliteringsprocess där handlingsplaner upprättats.