Kontakt

Anette Blom

Arbetsplats: Järnbruksklubben
Telefon till jobbet: 0586-47 365
E-mail: annete.blom@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Ordföranden Förhandlingsdeligation Stålavtalet

Ann-Sofie Larsson

Arbetsplats: Järnbruksklubben
Telefon till jobbet: 0586- 47 290
E-mail: ann-sofie.larsson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Vice Ordförande AU i Koncernfacket

Björn Ekberg

Arbetsplats: Höglagret
E-mail: bjorn.ekberg@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Suppleant i Klubbstyrelsen Vice Kassör

Jimmy Lundell

Arbetsplats: Sliphallen
Telefon till jobbet: 070- 635 50 65
E-mail: jimmy.lundell@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Sekreterare i Styrelsen

Jan Karlsson

Arbetsplats: Höglagret
Telefon till jobbet: 0586-47116
Mina arbetsuppgifter: Ledamot i Styrelsen

Daniel Blixt

Arbetsplats: Klippen
Telefon till jobbet: 076-5519545
E-mail: daniel.blixt@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Ledamot i Klubbstyrelsen

Henric Svensson

Arbetsplats: Ämnesvalsverket Färdigställning
Telefon till jobbet: 070-0847119
E-mail: henric.svensson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Sekreterare i styrelsen

Anneth Hansson

Arbetsplats: Betlinjen
Telefon till jobbet: 070-751 48 58
E-mail: anneth.hansson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Suppleant i klubbstyrelsen

Magnus Karlsson

Arbetsplats: PSC-Nordic
Telefon till jobbet: 073-0717088
E-mail: magnus.karlsson1@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Suppleant i klubbstyrelsen