Kontaktombud

Valda kontaktombud på Järnverket 2020        

 

PSC- Nordic

Magnus Karlsson

Sliphallen

Peter Karlsson
Grovplåt

Kent Ahl
Delning

Daniel Blixt
Betlinjen

Glenn Larsson

Höglager

Jan Karlsson
Terminalen

Johan Irebäck
Provverkstaden
Jarri
Jarri Heikkinen
LP – produktion

Jonas Berg
LP – Underhåll

Göran Ljung

 

Underhåll

Peter Eriksson


   
 

Valda kontaktombud på Järnverket 2023

PSC-Nordic

Magnus Karlsson

Sliphallen

Peter Karlsson

Grovplåt

Kent Ahl

Delning

Daniel Blixt

peter

Underhåll

Peter Eriksson

Höglagret

Jan Karlsson

Betlinjen/
Färdigställning

Johan Irebäck

Provverkstaden

Peter Fransson

LP-produktion

Jessica Karlsson

LP-underhåll

Göran Ljung

LP-Storfors

Jouni Majava

Underhåll -Mek

Hans Karlsson