Kontaktombud

Valda kontaktombud på Järnverket 2020        

PSC- Nordic

Magnus Karlsson

Sliphallen

Peter Karlsson
Grovplåt

Kent Ahl
Delning

Daniel Blixt
Betlinjen

Glenn Larsson

Höglager

Jan Karlsson
Terminalen

Johan Irebäck
Provverkstaden
Jarri
Jarri Heikkinen
LP – produktion

Jonas Berg
LP – Underhåll

Göran Ljung

Underhåll

Peter Eriksson