Försäkringar

Försäkringar och medlemskapet
Att IF Metall förhandlar och ordnar försäkringar är en fråga om solidaritet.
Oavsett inkomst har du samma försäkringsskydd som alla andra i Metall.

VI har kollektivavtal?
Eftersom vi har kollektivavtal på Degerfors Järnverk har vi också ett bra
försäkringsskydd. Utan ett kollektivavtal gäller inte många av IF Metalls försäkringar

Medlemskap
Som medlem i järnbruksklubben har du även möjlighet att teckna bra
försäkringar för dig och din familj. 

Vill du ha hjälp med försäkringar
eller har frågor 

Kontakta Palle

Tel: 47199