Löner

  Månadslönen

  I menyn ovanför kan du se de olika delarna som bestämmer din lön

  • Lokala löneavtal
   Här kan man se hur löneuppgörelserna har sett ut de senaste åren
  • Arbetsvärdering
   För att få fram vilken grundlön en befattning skall ha så finns ett arbetsvärderings system här kan du se hur det är uppbyggt och vilka regler som gäller
  • Arv.värderingen avd vis
   Här kan du för varje avdelning ta fram arbetsvärderingen för alla befattningar. I beskrivningen syns även vilken lönegrupp och yrkesklass värderingen innebär.
   Det finns även faktorjämförelse utifrån den arbeetsvärdering som chefer och kontaktombud gjorde under våren
  • Månadslönen
   Här kan du se månadslönens alla delar (AV-del)  samt information om de olika individuella lönedelar ( IV-del)
  • Ersättningar
   När man utför olika arbeten finns det en olika ersättningar man är berättigad till dessa ligger utanför månadslönen, Här kan du se vad de är och vilka ersättningarna är
  • Räkna Själv
   Här kan du se vilken lön du skall enligt lönesystemets olika delar
  PDF- Lönebroschyr
  Löneanmälans blankett