World class

Blev det World class ?
Alla vet att att för att få en låg kostnad i produktionen måste verksamheten vara integrerad, de effektivaste verken i världen är helintegrerade verk.

Så såg även vår integrerade produktion
ut i Degerfors när beslutet togs.Den finska och Engelska ledningen presenterade för dåvarande industriminister Björn Rosengren att man skulle få en anläggning i världsklass på produktion av långa produkter och den skulle bli

”a world leader in stainless steel long products ”

Idag är integrationen denna


Vi påstod detta och visade det i MBL förhandlingarna. Företagets huvudargumentet till att flytta allt till England var att var att det skulle bli integration och då få världens bästa produktionskostnad.

Blev det World class ? Alla vet att att för att få en låg kostnad i produktionen måste verksamheten vara integrerad, de effektivaste verken i världen är helintegrerade verk.

Så såg även vår integrerade produktion ut i Degerfors när beslutet togs.

Den finska och Engelska ledningen presenterade för dåvarande industriminister Björn Rosengren att man skulle få en anläggning i världsklass på produktion av långa produkter och den skulle bli

”a world leader in stainless steel long products ”

Idag är integrationen denna

Vi påstod detta och visade det i MBL förhandlingarna. Företagets huvudargumentet till att flytta allt till England var att var att det skulle bli integration och då få världens bästa produktionskostnad.