7 Frågor som tystades

Bilden läses på detta sätt:

 • Ju längre till vänster man är = ”Standardståls tillverkare”

 • Ju längre till höger man är =” Special stål tillverkare”

 • Ju högre upp man är = desto mera kostnadseffektivare är man.

 • Sammantaget så skall man sträva efter att komma till den röda rutan. 

På bilden ser man att Degerfors ligger trea i världen på kostnadssidan, och på volymdelen så är man även där trea

Sammantaget visar bilden att Degerfors är den ledande specialtillverkaren i världen och att de främsta lågkostnadsverken inte är inom samma område (Degerfors möter aldrig  Acerinox och Yusko på marknaden).

Det intressanta är att i de olika utredningarna som företaget tagit fram skulle Degerfors stärka sin position betydligt och i det engelska alternativet skulle man hamna långt till vänster ” standardstålstillverkare)

Det innebär att Degerfors Stainless idag är marknadsledande och även kan försvara sin konkurrentsituationen i framtiden.

Om man skall lägga ned och flytta  Degerfors Stainless till Sheffield , borde man inte konsekvent vägra att  utreda de affärsmässiga konsekvenserna. 

 

Detta är de 7 frågor om Konkurrenterna som Ledningen INTE  vill svara på !

 1. Är Dfs Stainless konkurrentsituation som marknadsledande för dålig ?

 2. Varför törs man inte redovisa att man skall sluta med specialstål i det engelska alternativet?

 3. Varför vill man inte utreda vilka konkurrent konsekvenser det blir av att företaget inte längre kommer att valsa långa produkter i egen regi ?

 4. Varför vill man inte utreda vilka konsekvenserna det blir av att flytta verksamheten till Sheffield?

 5. Är Dfs Stainless konkurrentsituation så osäker att man måste flytta verksamheten ?

 6. Hur mycket bättre blir Avesta Polarits marknadspositionen om man flyttar verksamheten till England ?

 7. Vad finns det för något som talar för att marknadspositionen blir sämre för Dfs Stainless
  – på kort sikt ?
  – på medellång sikt ?
  – på lång sikt ?

Eftersom vi inte får svar på dessa frågor
Så kan vi konstatera att det inte är på grund av konkurrensskäl  man vill lägga ned i Degerfors

Det måste bero på något annat.


Hur ser Degerfors Stainless konkurrenter ut

De 13 största producenterna i världen inom Långa produkter i detta PIMS diagram med volymer och produktionskostnad får man fram följande bild

 

Låg kostnad

         

Hög kostnad

Låg Volym

Hög Volym

 

Bilden läses på detta sätt:

 • Ju längre till vänster man är = ”Standardståls tillverkare”

 • Ju längre till höger man är =” Special stål tillverkare”

 • Ju högre upp man är = desto mera kostnadseffektivare är man.

 • Sammantaget så skall man sträva efter att komma till den röda rutan. 

På bilden ser man att Degerfors ligger trea i världen på kostnadssidan, och på volymdelen så är man även där trea

Sammantaget visar bilden att Degerfors är den ledande specialtillverkaren i världen och att de främsta lågkostnadsverken inte är inom samma område (Degerfors möter aldrig  Acerinox och Yusko på marknaden).

Det intressanta är att i de olika utredningarna som företaget tagit fram skulle Degerfors stärka sin position betydligt och i det engelska alternativet skulle man hamna långt till vänster ” standardstålstillverkare)

Det innebär att Degerfors Stainless idag är marknadsledande och även kan försvara sin konkurrentsituationen i framtiden.

Om man skall lägga ned och flytta  Degerfors Stainless till Sheffield , borde man inte konsekvent vägra att  utreda de affärsmässiga konsekvenserna. 

 

Detta är de 7 frågor om Konkurrenterna som Ledningen INTE  vill svara på !

 1. Är Dfs Stainless konkurrentsituation som marknadsledande för dålig ?

 2. Varför törs man inte redovisa att man skall sluta med specialstål i det engelska alternativet?

 3. Varför vill man inte utreda vilka konkurrent konsekvenser det blir av att företaget inte längre kommer att valsa långa produkter i egen regi ?

 4. Varför vill man inte utreda vilka konsekvenserna det blir av att flytta verksamheten till Sheffield?

 5. Är Dfs Stainless konkurrentsituation så osäker att man måste flytta verksamheten ?

 6. Hur mycket bättre blir Avesta Polarits marknadspositionen om man flyttar verksamheten till England ?

 7. Vad finns det för något som talar för att marknadspositionen blir sämre för Dfs Stainless – på kort sikt ? – på medellång sikt ? – på lång sikt ?

 

Eftersom vi inte får svar på dessa frågor Så kan vi konstatera att det inte är på grund av konkurrensskäl  man vill lägga ned i Degerfors

Det måste bero på något annat.