Företagets skäl

Olika kommentarer i det presenterade materialet om Motivet
Företagets förklaring Vår kommentar: 
Pågående utbyggnad av stålverket i Torneå kommer att leda till ett kapacitetsöverskott från och med 2003. Helt rätt och smältverksamheten koncentreras till 2 enheter som har egna Steckelvalsverk  (Tornio i Finland och Avesta i Sverige) Det innebär att det Engelska smältverket SMACC blir över för plåtämnesproduktion (slabs)
För att kunna sänka kostnaderna ytterligare och säkerställa en hållbar lönsamhet i världsklass krävs en rationalisering av koncernens stålverk Helt rätt,och det Engelska stålverket SMACC blev över för företagets kärnverksamhet, men varför bryta sönder affärsområdet långa produkter ,det finns inga problem varken nu eller i framtiden för det det långa produktområdet
Kostnadseffektivitet är en avgörande framgångsfaktor på den globala marknaden, som präglas av allt hårdare konkurrens och en ökad konsolidering. Därför har det funnits ett alternativ framtaget av ledningen för Degerfors som uppfyllt de framtagna kraven som låg till grund för utredningarna.

I övrigt så får vi inte kommentera mer, eftersom vi är bundna av tystnadsplikt (än så länge)