Alternativen

De två alternativen ( Alla ekonomiska parametrar är lika )
Varför bygger man in transporter i samtliga huvudaffärer och ej tar hänsyn till affärsrisker och kassaflöden)
Förklaring bilder nedan 
  ——Integrerat flöde     ——Transporter

Beslutet som togs
Flytta verksamheten till England

Alternativet som fanns
Utveckla verksamheten i Degerfors

De två alternativen ( Alla ekonomiska parametrar är lika ) Varför bygger man in transporter i samtliga huvudaffärer och ej tar hänsyn till affärsrisker och kassaflöden) Förklaring bilder nedan   ——Integrerat flöde     ——Transporter

Beslutet som togs Flytta verksamheten till England

Alternativet som fanns Utveckla verksamheten i Degerfors