Om pensionsval

Avtalspensionen För oss på Järnverket är det 8,3 % . (4,3% SAF-LO pension + 4,0% Stålavtalet), som betalas via företaget .

År 1999 började ett nytt system för ålderspension att gälla. Det nya pensionssystemet (det tidigare utgjordes av folkpension och ATP)(ATP-systemet baserades på dina inkomster under de femton bästa inkomståren i ditt liv. För att få full ATP krävdes att du arbetat i minst trettio år. Varje årslön motsvarade ett visst antal pensionspoäng och 6,5 poäng om året var det högsta du kunde få. består av tre olika pensioner:) 

 

 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Garantipension

Det nya pensionssystemet är en kombination av två principer, fördelning och premiereserv. Systemet har dessutom kopplats till samhällsekonomins utveckling. Därigenom är det stabilare än det gamla systemet.

 

Eget sparande

Varför ska jag ha privat pension?
Många blev säkert betänksamma när de öppnade sina oranga pensionskuvert och såg hur liten den allmänna pension skulle bli. Pensionen verkade bli i minsta laget, även inklusive tjänstepensionen.
Ett privat pensionssparande ger dig följade fördelar:

 • Bättre balans mellan din nuvarande lön och din framtida pension.
 • Du kan använda de fördelaktiga skatteregler som gäller för pensionssparande.

Börjar du pensionsspara tidigt kan även en mindre insats bli en rejäl förstärkning av din pension.

Hur kan jag pensionsspara?
Du kan välja mellan tre varianter:

 

Traditionell pensionsförsäkring
Du får ett garanterat pensionsbelopp och garanterad avkastning.

Fondanknuten pensionsförsäkring
Ditt fondval påverkar avkastning och pensionsbelopp. Du står själv för den finansiella risken.

Båda dessa försäkringar kan kombineras med:
– Efterlevandeskydd för dina närmaste

– Premiebefrielse vid sjukdom

Individuellt Pensionssparande (IP)
IP fungerar som en fondanknuten pensionsförsäkring men saknar försäkringsinslaget – alltså ingen möjlighet till livsvarig pension eller premiebefrielse

 

Hur kan jag ta ut min privata pension?
Du bestämmer själv när din privata pension ska börja utbetalas, men tidigast tillåtna ålder är 55 år.
Du kan välja på två typer av pension:

 • Livsvarig pension. Du får pension så länge du lever och kan känna trygghet livet ut.
 • Tidsbegränsad pension. Du väljer själv antalet år – mellan 5 och 20 år. På så sätt fördelar du ditt pensionskapital på dina aktiva år som pensionär.

För IP gäller enbart tidsbegränsad pension.

 

Vad är inkomstpension?

Inkomstpensionen är en del av den nya allmänna pensionen – den som betalas ut av försäkringskassan. Inkomstpensionen ersätter merparten av gamla pensionssystemets ATP men med nya regler. Du kan ta ut din inkomstpension tidigast vid 61 års ålder. Ju senare du tar ut den desto större blir den.

Den inkomstpension du får anpassas till ett följsamhetsindex som knyts till inkomst- och prisutvecklingen i Sverige. På så sätt följer din inkomstpension med i samhällets ekonomiska utveckling.

I det oranga kuvertet kan du läsa hur stor din inkomstpension blir.

 

Vilka inkomster räknas?
Det nya pensionssystemet grundas på de förvärvsinkomster som du haft från 16 år. Observera att det bara är pensionsgrundande inkomster upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp som räknas.

Hur används avgifterna till inkomstpensionen?
Din pensionsavgift till inkomstpensionen (16% av din pensionsgrundande inkomst, PGI) används på två sätt:

 • den betalar dagens pensionärer
 • den ger dig samtidigt en framtida rätt till inkomstpension

Hur mycket får jag i inkomstpension?
Det beror på flera saker:

 • hur många år du arbetat
 • hur stora inkomster du haft
 • när du går i pension
 • hur samhällsekonomin utvecklats

Den pensionsrätt som successivt byggs upp av dina pensionsavgifter genom åren, pensionsbehållningen, anpassas till hur genomsnittliga inkomstutvecklingen blir. Pensionsrätten i inkomstpensionen knyts alltså till ett inkomstindex.

 

En kort sammanfattning av Avtalspension SAF-LO. 

– Start för intjänande av pensionsrätt från 25 års ålder.

– Pensionspremien betalas både under och över den allmänna pensionens inkomstttak på 7,5 inkomstbasbelopp
(vilket motsvarar en månadslön på cirka 28.700 kronor).

– Pensionspremien för lönedelar under taket höjs stegvis tills den år 2012 är 4,5 procent. År 2011 är pensionspremien 4,3 procent.

– Pensionspremien för lönedelar över taket höjs stegvis för att år 2012 vara 30 procent. År 2011 är pensionspremien 24 procent

– Premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller i högst 13 månader.

Detta är Avtalspension SAF-LO

Avtalspension SAF-LO är den pensionsplan som sedan 1996 ingår i kollektivavtalet på LOs och Svenskt Näringslivs privata avtalsområde. Den tidigare avtalspensionen på området hette STP, tilläggspension.

Avtalspension SAF-LO består av följande delar:

– Ålderspension

– Belopp enligt övergångsreglerna

Vem omfattas av vad?
Om du var 28 år eller yngre under 1996, kommer du att få hela din pension från avtalspensionens Ålderspension. Annars – det vill säga om du redan hade hunnit fylla 29 år eller mer år 1996 – kommer din avtalspension att bestå av både Ålderspension och Belopp enligt övergångsreglerna.

Du tjänar in till din egen pension
Avtalspension SAF-LO är ett så kallat premiereservsystem. Pengar avsätts varje år och förräntas sedan under spartiden fram till pensioneringen.

Premiebetalningen sker genom att arbetsgivaren varje år betalar in 4 procent på din lön upp till 7.5 inkomstbasbelopp och 12 procent däröver på din bruttolön till Fora AB (som sköter administrationen kring avtalspensionen).

 

Vad är Garantipension

Vilket system gäller för mig?

 • Är du född 1954 eller senare får du hela din pension från det nya systemet (eventuella gamla ATP-poäng har redan räknats om till inkomstpension).
 • Är du född 1938-1953 får du pension från båda systemen.
 • Är du född 1937 eller tidigare får du din pension från det gamla systemet.

Vad händer med pensionsavgiften?
Pensionsavgiften är 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (PGI).Det är din arbetsgivare som sköter inbetalningen. Av dem får du själv välja förvaltare för 2,5 procent. Resterande 16 procentenheter går till att betala pensionerna för dagens pensionärer. Inbetalningen av den delen ger dig samtidigt en framtida pensionsrätt. 

Hur mycket får jag i allmän pension?
Det beror på flera saker:

 • hur många år du arbetat
 • hur stora inkomster du haft
 • när du väljer att gå i pension
 • hur samhällsekonomin utvecklar sig
 • avkastningen på dina fonder i Premiepensionen.

Du kan normalt räkna med ungefär 50% av din slutlön i allmän pension om du får din ålderspension uteslutande från det nya pensionssystemet och går i pension vid 65 års ålder.

 

Avtalspensionen För oss på Järnverket är det 8,3 % . (4,3% SAF-LO pension + 4,0% Stålavtalet), som betalas via företaget .

 
År 1999 började ett nytt system för ålderspension att gälla. Det nya pensionssystemet (det tidigare utgjordes av folkpension och ATP)(ATP-systemet baserades på dina inkomster under de femton bästa inkomståren i ditt liv. För att få full ATP krävdes att du arbetat i minst trettio år. Varje årslön motsvarade ett visst antal pensionspoäng och 6,5 poäng om året var det högsta du kunde få. består av tre olika pensioner:) 
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Garantipension
Det nya pensionssystemet är en kombination av två principer, fördelning och premiereserv. Systemet har dessutom kopplats till samhällsekonomins utveckling. Därigenom är det stabilare än det gamla systemet.
 

Eget sparande

 
Varför ska jag ha privat pension? Många blev säkert betänksamma när de öppnade sina oranga pensionskuvert och såg hur liten den allmänna pension skulle bli. Pensionen verkade bli i minsta laget, även inklusive tjänstepensionen. Ett privat pensionssparande ger dig följade fördelar:
 • Bättre balans mellan din nuvarande lön och din framtida pension.
 • Du kan använda de fördelaktiga skatteregler som gäller för pensionssparande.

Börjar du pensionsspara tidigt kan även en mindre insats bli en rejäl förstärkning av din pension. 


Hur kan jag pensionsspara? Du kan välja mellan tre varianter:   Traditionell pensionsförsäkring Du får ett garanterat pensionsbelopp och garanterad avkastning. Fondanknuten pensionsförsäkring Ditt fondval påverkar avkastning och pensionsbelopp. Du står själv för den finansiella risken. Båda dessa försäkringar kan kombineras med: – Efterlevandeskydd för dina närmaste – Premiebefrielse vid sjukdom
Individuellt Pensionssparande (IP) IP fungerar som en fondanknuten pensionsförsäkring men saknar försäkringsinslaget – alltså ingen möjlighet till livsvarig pension eller premiebefrielse
 


Hur kan jag ta ut min privata pension? Du bestämmer själv när din privata pension ska börja utbetalas, men tidigast tillåtna ålder är 55 år. Du kan välja på två typer av pension:
 • Livsvarig pension. Du får pension så länge du lever och kan känna trygghet livet ut.
 • Tidsbegränsad pension. Du väljer själv antalet år – mellan 5 och 20 år. På så sätt fördelar du ditt pensionskapital på dina aktiva år som pensionär.

För IP gäller enbart tidsbegränsad pension.

       

Vad är inkomstpension?

Inkomstpensionen är en del av den nya allmänna pensionen – den som betalas ut av försäkringskassan. Inkomstpensionen ersätter merparten av gamla pensionssystemets ATP men med nya regler. Du kan ta ut din inkomstpension tidigast vid 61 års ålder. Ju senare du tar ut den desto större blir den. Den inkomstpension du får anpassas till ett följsamhetsindex som knyts till inkomst- och prisutvecklingen i Sverige. På så sätt följer din inkomstpension med i samhällets ekonomiska utveckling. I det oranga kuvertet kan du läsa hur stor din inkomstpension blir.
 
Vilka inkomster räknas? Det nya pensionssystemet grundas på de förvärvsinkomster som du haft från 16 år. Observera att det bara är pensionsgrundande inkomster upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp som räknas.
Hur används avgifterna till inkomstpensionen? Din pensionsavgift till inkomstpensionen (16% av din pensionsgrundande inkomst, PGI) används på två sätt:
 • den betalar dagens pensionärer
 • den ger dig samtidigt en framtida rätt till inkomstpension
Hur mycket får jag i inkomstpension? Det beror på flera saker:
 • hur många år du arbetat
 • hur stora inkomster du haft
 • när du går i pension
 • hur samhällsekonomin utvecklats
Den pensionsrätt som successivt byggs upp av dina pensionsavgifter genom åren, pensionsbehållningen, anpassas till hur genomsnittliga inkomstutvecklingen blir. Pensionsrätten i inkomstpensionen knyts alltså till ett inkomstindex.   En kort sammanfattning av Avtalspension SAF-LO.  – Start för intjänande av pensionsrätt från 25 års ålder. – Pensionspremien betalas både under och över den allmänna pensionens inkomstttak på 7,5 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar en månadslön på cirka 28.700 kronor). – Pensionspremien för lönedelar under taket höjs stegvis tills den år 2012 är 4,5 procent. År 2011 är pensionspremien 4,3 procent. – Pensionspremien för lönedelar över taket höjs stegvis för att år 2012 vara 30 procent. År 2011 är pensionspremien 24 procent – Premiebefrielseförsäkringen vid föräldraledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller i högst 13 månader. ___________________________________________________________________________________ Detta är Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO är den pensionsplan som sedan 1996 ingår i kollektivavtalet på LOs och Svenskt Näringslivs privata avtalsområde. Den tidigare avtalspensionen på området hette STP, tilläggspension. Avtalspension SAF-LO består av följande delar: – Ålderspension – Belopp enligt övergångsreglerna Vem omfattas av vad? Om du var 28 år eller yngre under 1996, kommer du att få hela din pension från avtalspensionens Ålderspension. Annars – det vill säga om du redan hade hunnit fylla 29 år eller mer år 1996 – kommer din avtalspension att bestå av både Ålderspension och Belopp enligt övergångsreglerna. Du tjänar in till din egen pension Avtalspension SAF-LO är ett så kallat premiereservsystem. Pengar avsätts varje år och förräntas sedan under spartiden fram till pensioneringen. Premiebetalningen sker genom att arbetsgivaren varje år betalar in 4 procent på din lön upp till 7.5 inkomstbasbelopp och 12 procent däröver på din bruttolön till Fora AB (som sköter administrationen kring avtalspensionen).  

Vad är Garantipension

Vilket system gäller för mig?
 • Är du född 1954 eller senare får du hela din pension från det nya systemet (eventuella gamla ATP-poäng har redan räknats om till inkomstpension).
 • Är du född 1938-1953 får du pension från båda systemen.
 • Är du född 1937 eller tidigare får du din pension från det gamla systemet.

 
Vad händer med pensionsavgiften? Pensionsavgiften är 18,5% av din pensionsgrundande inkomst (PGI).Det är din arbetsgivare som sköter inbetalningen. Av dem får du själv välja förvaltare för 2,5 procent.
Resterande 16 procentenheter går till att betala pensionerna för dagens pensionärer. Inbetalningen av den delen ger dig samtidigt en framtida pensionsrätt. 
Hur mycket får jag i allmän pension? Det beror på flera saker:
 • hur många år du arbetat
 • hur stora inkomster du haft
 • när du väljer att gå i pension
 • hur samhällsekonomin utvecklar sig
 • avkastningen på dina fonder i Premiepensionen.
Du kan normalt räkna med ungefär 50% av din slutlön i allmän pension om du får din ålderspension uteslutande från det nya pensionssystemet och går i pension vid 65 års ålder.