Folksam förslag

Folksams fondpaket för premiepension Folksams förvaltare har satt ihop bra fondpaket som du kan välja mellan.

Riskklasser för fondpaket
Vid beräkning av riskklasser följer vi den metod som används av PPM. Metoden bygger på att volatiliteten beräknas för ett paket.  Volatiliteten beskriver hur mycket tillgångarnas värde varierat kring sin genomsnittliga nivå under en bestämd tidsperiod. Ju högre volatilitet desto högre risk.  Data för de tre senaste åren används. Utifrån volatiliteten som beräknas sorteras paketet in i en av fem riskklasser där Riskklass 1 har lägst risk och Riskklass 5 har högst risk.

Riskklass 1: Volatilitet 0-2%
Riskklass 2: Volatilitet 3-7%
Riskklass 3: Volatilitet 8-17%
Riskklass 4: Volatilitet 18-24%
Riskklass 5: Volatilitet större än 25%

Folksams fondpaket: Ung – upp till 44 år

Riskklass 4

Eftersom din placeringshorisont är lång innehåller vårt paket enbart aktiefonder.
Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du gör din egen mix av Folksams fonder och testar risknivå.

NamnPPM-kodAvgift (%)Andel (%)
FOLKSAM LO SVERIGE976 9280,40050
FOLKSAM LO VÄRLDEN941 0960,40050
  Totalt 100

Folksams fondpaket:  Medel 45-58 år

Riskklass 3

Eftersom din placeringshorisont fortfarande är ganska lång innehåller vårt paket en blandning av aktiefonder och räntefonder, med tyngdpunkten på aktiefonder. Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du byter ut en del av Obligationsfonden mot en större andel av aktiefonderna

NamnPPM-kodAvgift (%)Andel (%)
FOLKSAM LO OBLIGATION869 4380,40030
FOLKSAM LO SVERIGE976 9280,40030
FOLKSAM LO VÄRLDEN941 0960,40040
  Totalt 100

Folksams fondpaket:  Senior – 59 år och äldre

Riskklass 3

Eftersom du närmar dig pensionen är placeringshorisonten kortare och du bör säkra ditt pensionskapital. Vårt fondpaket för dig innehåller en blandning av aktie- och räntefonder med tyngdpunkten lagd på räntefonder. Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du byter ut en del av Obligationsfonden mot en större andel av aktiefonderna.

NamnPPM-kodAvgift (%)Andel (%)
FOLKSAM LO OBLIGATION869 4380,40070
FOLKSAM LO SVERIGE976 9280,40020
FOLKSAM LO VÄRLDEN941 0960,40010
  Totalt 100

För att du ska ha trygga val har Folksam skapat fyra olika fonder,

Folksam LO Sverige (976 928)
Fonden köper aktier i företag som är börsnoterade i Sverige. Tillväxten sker genom värdestegring och utdelning på aktierna

Folksam LO Världen (941 096)
Fonden köper aktier i företag som är börsnoterade över hela världen. Tillväxten sker genom värdestegring och utdelning på aktierna.

Folksam LO Västfonden (905 265)
En aktiefond som placerar i företag som är börsnoterade i Sverige. Fonden ska ha en västsvensk profil. Det innebär att fonden i förhållande till Folksam LO Sverige kommer att ha mer av kapitalet placerat i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län. Tio procent av fondförmögenheten kan placeras i onoterade företag.

Folksam LO Obligation (869 438)
Pengarna placeras i långfristiga räntebärande värdepapper vilket innebär fordringar på t ex Svenska Staten, bostadsföretag, kommuner och stora företag. Placeringar kan även ske i motsvarande utländska värdepapper

Låga förvaltningsavgifter!
Folksam-LO Fondförsäkring har en förvaltningsavgift för avtalspension på 90 kronor + 0,4 procent per år och för premiepensionen 0,4 procent per år.

Fondförsäkring i Folksam-LO Fondförsäkring – en chans till högre pension!
Har du valt Folksam-LO Fondförsäkring för din avtalspension kommer dina pengar från början att placeras i en fondmix, som utgår från din ålder. Men du kan givetvis själv välja vilken fondmix du vill genom att anmäla detta till bolaget.

Folksams fondpaket för premiepension Folksams förvaltare har satt ihop bra fondpaket som du kan välja mellan. Riskklasser för fondpaket Vid beräkning av riskklasser följer vi den metod som används av PPM. Metoden bygger på att volatiliteten beräknas för ett paket.  Volatiliteten beskriver hur mycket tillgångarnas värde varierat kring sin genomsnittliga nivå under en bestämd tidsperiod. Ju högre volatilitet desto högre risk.  Data för de tre senaste åren används. Utifrån volatiliteten som beräknas sorteras paketet in i en av fem riskklasser där Riskklass 1 har lägst risk och Riskklass 5 har högst risk.
Riskklass 1: Volatilitet 0-2%  Riskklass 2: Volatilitet 3-7%
Riskklass 3: Volatilitet 8-17%  Riskklass 4: Volatilitet 18-24%
Riskklass 5: Volatilitet större än 25%

Folksams fondpaket: Ung – upp till 44 år

Riskklass 4

Eftersom din placeringshorisont är lång innehåller vårt paket enbart aktiefonder. Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du gör din egen mix av Folksams fonder och testar risknivå.
Namn PPM-kod Avgift (%) Andel (%)
FOLKSAM LO SVERIGE 976 928 0,400 50
FOLKSAM LO VÄRLDEN 941 096 0,400 50
Totalt  100

Folksams fondpaket:  Medel 45-58 år

Riskklass 3

Eftersom din placeringshorisont fortfarande är ganska lång innehåller vårt paket en blandning av aktiefonder och räntefonder, med tyngdpunkten på aktiefonder. Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du byter ut en del av Obligationsfonden mot en större andel av aktiefonderna
Namn PPM-kod Avgift (%) Andel (%)
FOLKSAM LO OBLIGATION 869 438 0,400 30
FOLKSAM LO SVERIGE 976 928 0,400 30
FOLKSAM LO VÄRLDEN 941 096 0,400 40
Totalt  100

Folksams fondpaket:  Senior – 59 år och äldre

Riskklass 2

Eftersom du närmar dig pensionen är placeringshorisonten kortare och du bör säkra ditt pensionskapital. Vårt fondpaket för dig innehåller en blandning av aktie- och räntefonder med tyngdpunkten lagd på räntefonder. Du kanske vill ha ett paket med högre risk och därmed få större chans till högre avkastning? Då föreslår vi att du byter ut en del av Obligationsfonden mot en större andel av aktiefonderna.
Namn PPM-kod Avgift (%) Andel (%)
FOLKSAM LO OBLIGATION 869 438 0,400 70
FOLKSAM LO SVERIGE 976 928 0,400 20
FOLKSAM LO VÄRLDEN 941 096 0,400 10
Totalt  100

För att du ska ha trygga val har Folksam skapat fyra olika fonder,

Folksam LO Sverige (976 928) Fonden köper aktier i företag som är börsnoterade i Sverige. Tillväxten sker genom värdestegring och utdelning på aktierna

Folksam LO Världen (941 096) Fonden köper aktier i företag som är börsnoterade över hela världen. Tillväxten sker genom värdestegring och utdelning på aktierna.

Folksam LO Västfonden (905 265) En aktiefond som placerar i företag som är börsnoterade i Sverige. Fonden ska ha en västsvensk profil. Det innebär att fonden i förhållande till Folksam LO Sverige kommer att ha mer av kapitalet placerat i företag med stark förankring i Västra Götalands och Hallands län. Tio procent av fondförmögenheten kan placeras i onoterade företag.

Folksam LO Obligation (869 438) Pengarna placeras i långfristiga räntebärande värdepapper vilket innebär fordringar på t ex Svenska Staten, bostadsföretag, kommuner och stora företag. Placeringar kan även ske i motsvarande utländska värdepapper

Låga förvaltningsavgifter! Folksam-LO Fondförsäkring har en förvaltningsavgift för avtalspension på 90 kronor + 0,4 procent per år och för premiepensionen 0,4 procent per år.

Fondförsäkring i Folksam-LO Fondförsäkring – en chans till högre pension! Har du valt Folksam-LO Fondförsäkring för din avtalspension kommer dina pengar från början att placeras i en fondmix, som utgår från din ålder. Men du kan givetvis själv välja vilken fondmix du vill genom att anmäla detta till bolaget.