Avgifter

Avgiftens storlek

Storleken på fondförvaltarens avgift är viktig för hur stor pensionen blir. En person med en ingångslön på 15000 kronor i månaden kan få betala nära 30000 kronor mer i avgifter under 30 år om pensionspengarna placeras hos en fondförvaltare som tar 1 procent i avgift, jämfört med om pengarna placeras hos Folksam-LO Fond med våra låga avgifter (0,4 procent).

Genomsnittet för förvaltningsavgifter på den svenska marknaden ligger på 1,2 procent. (Beräkningen är gjord med en reallöneökning på 1 procent per år, en avsatt premie på 2,5 procent på lönen per år och en avkastning på fondens kapital med 8 procent per år i 30 år.)

Genom att Folksam-LO Pension har agerat som prispressare när det gäller låga förvaltningsavgifter har detta medfört att övriga aktörer, som exempelvis AMF-Pension och Föreningssparbanken, även anpassat sina avgifter i vissa fonder.

Förvaltningsavgift

Fondbolagens avgifter täcker kostnader för förvaltning. I dessa kostnader ingår bevakning av aktiemarknaden, analyser och depåavgifter.  

Hur väljer jag fond?    Du bör tänka på följande:

 • Vilka förvaltningsavgifter belastar fonden? 
 • Förvaltningsavgifterna varierar mellan olika fonder och kan ha stor betydelse för din pension.
 • Fondbolagens avgifter täcker kostnader för förvaltning. 
 • I dessa kostnader ingår bevakning av aktiemarknaden, analyser och depåavgifter. 
 • Den årliga förvaltningsavgiften kan variera mellan 0,15 och 3,95 % av fondförmögenheten
 • Vilken risknivå har fonden.

Tumregel:

 

Låg risk
– räntefond
Medelrisk
– blandfond
Hög risk
– aktiefond.

 

Riskspridning

Du kan sprida riskerna genom att sprida placeringarna mellan enskilda länder eller branscher och genom att välja olika fonder. Genom god riskspridning kan du reducera risken utan att den förväntade avkastningen blir lidande. Du kan åstadkomma detta genom att t ex:

 • placera i en fond med stor riskspridning, t ex en global aktiefond.
 • placera i olika fonder som placerar på olika aktiemarknader. 
 • Fondens historik.
 • Din placeringshorisont. I en långsiktig satsning kan du ta större risker än i en kortsiktig. 

Placeringshorisonten, dvs om du placerar dina pengar på kort eller lång sikt, är viktig när du väljer risknivå. Sannolikheten att få tillbaka satsade pengar ökar ju längre placeringshorisonten är.
Här är några allmänna råd:

 • När du är ung har du en lång placeringshorisont. Du kan investera i aktiefonder.
 • När du blivit medelålders är placeringshorisonten inte lika lång och du bör blanda aktiefonder med räntefonder som har låg risk.
 • När du närmar dig pensionen är placeringshorisonten kortare. Du bör säkra ditt pensionskapital genom att lägga tyngden på räntefonder

Kostnaden blir högre än premien!

Den som väljer en dyr förvaltare (2% i förvaltningsavgift) 

får betala hela årspremien i förvaltningsavgift efter 25 år.

Ett exempel


Pensionskapital efter 30 år med olika förvaltningsavgifter
Förutsättningar:
Insättning 10 000 kronor per år.
Avkastning 7 procent per år.Spartid 30 år.

Avgiftens storlek

Storleken på fondförvaltarens avgift är viktig för hur stor pensionen blir. En person med en ingångslön på 15000 kronor i månaden kan få betala nära 30000 kronor mer i avgifter under 30 år om pensionspengarna placeras hos en fondförvaltare som tar 1 procent i avgift, jämfört med om pengarna placeras hos Folksam-LO Fond med våra låga avgifter (0,4 procent).

Genomsnittet för förvaltningsavgifter på den svenska marknaden ligger på 1,2 procent. (Beräkningen är gjord med en reallöneökning på 1 procent per år, en avsatt premie på 2,5 procent på lönen per år och en avkastning på fondens kapital med 8 procent per år i 30 år.)

Genom att Folksam-LO Pension har agerat som prispressare när det gäller låga förvaltningsavgifter har detta medfört att övriga aktörer, som exempelvis AMF-Pension och Föreningssparbanken, även anpassat sina avgifter i vissa fonder.

Förvaltningsavgift

Fondbolagens avgifter täcker kostnader för förvaltning. I dessa kostnader ingår bevakning av aktiemarknaden, analyser och depåavgifter.   Hur väljer jag fond?    Du bör tänka på följande:
 • Vilka förvaltningsavgifter belastar fonden? 
 • Förvaltningsavgifterna varierar mellan olika fonder och kan ha stor betydelse för din pension.
 • Fondbolagens avgifter täcker kostnader för förvaltning. 
 • I dessa kostnader ingår bevakning av aktiemarknaden, analyser och depåavgifter. 
 • Den årliga förvaltningsavgiften kan variera mellan 0,15 och 3,95 % av fondförmögenheten
 • Vilken risknivå har fonden.

Tumregel:

Låg risk – räntefond Medelrisk – blandfond Hög risk – aktiefond.
 

Riskspridning

Du kan sprida riskerna genom att sprida placeringarna mellan enskilda länder eller branscher och genom att välja olika fonder. Genom god riskspridning kan du reducera risken utan att den förväntade avkastningen blir lidande. Du kan åstadkomma detta genom att t ex:

 • placera i en fond med stor riskspridning, t ex en global aktiefond.
 • placera i olika fonder som placerar på olika aktiemarknader. 
 • Fondens historik.
 • Din placeringshorisont. I en långsiktig satsning kan du ta större risker än i en kortsiktig. 
Placeringshorisonten, dvs om du placerar dina pengar på kort eller lång sikt, är viktig när du väljer risknivå. Sannolikheten att få tillbaka satsade pengar ökar ju längre placeringshorisonten är. Här är några allmänna råd:
 • När du är ung har du en lång placeringshorisont. Du kan investera i aktiefonder.
 • När du blivit medelålders är placeringshorisonten inte lika lång och du bör blanda aktiefonder med räntefonder som har låg risk.
 • När du närmar dig pensionen är placeringshorisonten kortare. Du bör säkra ditt pensionskapital genom att lägga tyngden på räntefonder

Kostnaden blir högre än premien!

Den som väljer en dyr förvaltare (2% i förvaltningsavgift) 

får betala hela årspremien i förvaltningsavgift efter 25 år.

Ett exempel

Pensionskapital efter 30 år med olika förvaltningsavgifter Förutsättningar: Insättning 10 000 kronor per år. Avkastning 7 procent per år.Spartid 30 år.