Krisavtalet 2009

Vad ville företaget?

Istället för att lägga ett nytt varsel på Degerfors orten presenterade företaget att man ville göra andra åtgärder

Ett 80 / 80 avtal skulle innebära i ett skiftschema detta: (Man skulle vara ledig de dagar som är markerade med rött)

Det skulle för en person lönemässigt innebära:

Det innebar att varje person skulle under denna tid förlora 28 080 kr.
Därför sa vi nej till ett sådant avtal och vi arbetade fram andra alternativ till detta.

Under tiden har företaget samtidigt:

  • Företaget har backat om lönerna, det är nu ett avtal tecknat.
  • Företaget har backat om tiden det skall gälla, det är nu 3 månader som gäller.
  • Företaget har backat om 80/80, det är nu 85/85 som gäller.
  • Företaget har backat om garantin mot nya varsel, det är nu en garanti att under tre månader inga varsel läggs.
Istället för att lägga ett nytt varsel på Degerfors orten presenterade företaget att man ville göra andra åtgärder Ett 80 / 80 avtal skulle innebära i ett skiftschema detta: (Man skulle vara ledig de dagar som är markerade med rött) Det skulle för en person lönemässigt innebära: Det innebar att varje person skulle under denna tid förlora 28 080 kr. Därför sa vi nej till ett sådant avtal och vi arbetade fram andra alternativ till detta. Under tiden har företaget samtidigt:
  • Företaget har backat om lönerna, det är nu ett avtal tecknat.
  • Företaget har backat om tiden det skall gälla, det är nu 3 månader som gäller.
  • Företaget har backat om 80/80, det är nu 85/85 som gäller.
  • Företaget har backat om garantin mot nya varsel, det är nu en garanti att under tre månader inga varsel läggs.