Innan facket gör ett Ram-avtal

 

Innan man gör ett krisavtal

En viktig del i ramavtalets intentioner är att man
skall göra en analys över företagets situation och
på IF Metalls hemsida står följande.

 Företagets kostnadsbild
Företaget pratar mycket om förbättringsprojekt (OK1), vi har föreslagit
att man skall starta ett gemensamt projekt över alla avdelningar med
målet att spara 1% på de kostnaderna man har (Löner borträknat). Ett sådant inbesparingsprojekt skulle det ge lika
kostnadsbesparing som ett ramavtal på 85/85.

Cirkeln representerar företagets
totala kostnader

Rött = lönekostnad
Blått= övriga kostnader
Grönt = Kostnadssänkning med 85/85

Löner är 8,5 % av totala kostnaden
Ett avtal innebära 1,27 kr på en 100 lapp

Företagets resultat

Företaget senaste kvartalsbokslut visade en förlust på –2 336 miljoner och hur prognosen ser ut för de 3 nästa kvartalen är det svårt att sia om, men om man gör en enkel kalkyl där man räknar med att i företaget går allt dubbelt så bra de 3 nästa kvartalen ser det ut på detta sätt.

Då kan man knappast säga att ett krisavtal handlar om företagets överlevnadsmöjligheter. För oss i Degerfors innebär det 0,1 % av resultatet 
Om man genomförde ett krisavtal med samtliga anställda inom hela koncernen skulle man spara ca 30 miljoner (0,51% av resultatet)