Vårt JBK Alternativ

 

JBK Paketlösning 

Istället för att våra medlemmar skall gå ned i arbetstid och få en sänkt
inkomst har vi tagit fram ett paket på 4 punkter. 
Angående vårt alternativ har företaget sagt att det är realistiskt och de
erkänner att vårt alternativ är 1 miljoner bättre.
Men företaget anser att man skall ha ett ramavtal ändå.

Bakgrunden till att göra ett Ramavtal (säger parterna)