Information Klubbmöten

 

Vad gäller inför slutförhandlingen

Alt Pest 1För individen innebär det Månadssänkning lön -3 510 kr/mån Funderingar

 • Inga eftersom vi säger NEJ
 
 
 
 

Alt Pest 2För individen innebär det Månadssänkning lön -1 276 kr/mån

 • Vad händer efter 3- månader
 • Reaktion andra Metall orter
 • Får Degerfors genomföra det
 • Skall man ha en omröstning
 •  

Alt Pest 3För individen innebär det Månadssänkning lön -1 276 kr/mån

 • Företaget varslar oseriöst 50-70
 • Klarar vi att mildra ett varsel
 • Kommer marknaden att bli bättre
 • Kan vi få stopp på övertid
 • Solidariska med andra orter

Klubbmötet beslöt

 • Vi säger nej till ett 85/85 avtal. Ingen omröstning av avtalet 
 • Jbk får i uppdrag att förhandla vidare med sitt alternativ och då ta med sig
  – Att alternativen skall vara lika stora, och skall göra alternativet kostnadsneutralt (lika kostnad som företaget).
  – Varför skall JBK alternativet spara mer ?
  – Att ändra JBK permitteringen till 80% istället för 70% då blir det lika stor kostnadsbesparing mellan alternativen

70 % innebär ett löneavdrag på -1 276 kr/mån
80 % innebär ett löneavdrag på –   851 kr/mån