Vad tjänar företaget på ett Ram-avtal

Vad tjänar företaget på ett 85/85 avtal
Företaget säger att de måste spara pengar i den rådande marknadssituationen, och när vi ställt frågan i förhandlingarna hur mycket
man behöver att spara, så hade man inte räknat på det.

Därför tog vi fram hur mycket företaget sparar med en 85/85 lösning, och företaget intygade vid sista förhandlingen att vår beräkning
är rätt och använder nu själva dessa siffror.

Företaget har följande lönekostnad för en person

Om man gör ett ramavtal med 85% av sin nuvarande arbetstid
och har full lön för detta innebär det följande:

Under den avtalsperiod som företaget presenterat innebär det nedanstående kostnadsbesparing
man skall observera att där det är full produktion skall man ej beröras:

Företaget skulle sänka sina kostnader med 4,7 miljoner

Kommentar
Företaget säger att det är viktigt med kostnadsbesparingar att man i ett avtal med 85/85 sparar 221 kr/dag på att människor går ned i arbetstid,
samtidigt uppmanar man alla att man skall ta komp, semester eller arbetstidsförkortning så att man inte förlorar ekonomiskt,
Det innebär att företaget INTE sänker sitt kassaflöde, det påverkar bara balansräkningen .