Vad tjänar företaget på ett Ram-avtal

Vad tjänar företaget på ett 85/85 avtal
Företaget säger att de måste spara pengar i den rådande marknadssituationen, och när vi ställt frågan i förhandlingarna hur mycket
man behöver att spara, så hade man inte räknat på det.

Därför tog vi fram hur mycket företaget sparar med en 85/85 lösning, och företaget intygade vid sista förhandlingen att vår beräkning
är rätt och använder nu själva dessa siffror.

Företaget har följande lönekostnad för en person
 . . . . . .  Om man gör ett ramavtal med 85% av sin nuvarande arbetstid
och har full lön för detta innebär det följande:


Under den avtalsperiod som företaget presenterat innebär det nedanstående kostnadsbesparing
man skall observera att där det är full produktion skall man ej beröras:

Företaget skulle sänka sina kostnader med 4,7 miljoner

Kommentar
Företaget säger att det är viktigt med kostnadsbesparingar att man i ett avtal med 85/85 sparar 221 kr/dag på att människor går ned i arbetstid,
samtidigt uppmanar man alla att man skall ta komp, semester eller arbetstidsförkortning så att man inte förlorar ekonomiskt,
Det innebär att företaget INTE sänker sitt kassaflöde, det påverkar bara balansräkningen .