Varför Enkät

 

Vi är överens mellan facken och företaget att vi skall ta ett omtag på hela vårt jämställdhetsarbete och att vi skall göra ett bättre avtal än vad vi haft tidigare 

Vi har skickat ut en enkät till ca 100 medarbetare vid Degerfors Järnverk. och denna enkät ingår i vårt arbete med jämställdhetsplanen för år 2000

Bra jämställdhetsplaner kan resultera i en arbetsplats där kvinnor och män får lika lön för likvärdigt arbete, och där man inte blir utsatt för sexuella trakasserier.

Vidare skall anställda kunna förena yrkesarbete med ansvar för hem och barn, och där allas erfarenheter , utveckling och kunskaper tas till vara.. 

 

  • Jämställdhetslagen innebär att alla arbetsgivare,
    aktivt skall främja jämställdhet i arbetslivet


  • Jämställdhetsplanen är ett viktigt verktyg för ökad
    jämställdhet.


  • Det innebär att arbetsgivaren ska upprätta en årlig
    jämställdhetsplan.