Fakta

Företaget slumpade fram 15 %
av samtliga anställda 

  • Enkät till 105 personer           
  • Svar från 65 personer
  • Svarsfrekvens :  62 %        

Fördelning av svaren

  • 32 Kvinnor 35 Män
  • 26 Stainless 42 Varmplåt
  • 43 Metall och 42 PTK

Innan  sammanställning av Enkätmatrialet genomfördes
så togs det bort alla kopplingar mellan

Avgivna
Enkätsvar

  • Facktillhörighet
  • Vilken ålder man har
  • Vilken enhet man tillhör

 så att inga spårningar till individ kan göras

Ett flertal personer har kryssat i både Metall & PTK
Ett flertal personer har kryssat i både Kvinna & Man