Bemanningsplan

    Bemanningsplaner  
  Vid varseltillfället 20 Oktober var 

  • Bemanningsplanerna = 415
  • Utanför Bemaningen= 18
  • Totalt Bem = 433
  • Antalet personer 437
  • Övertalighet med 4 personer