Uppsägningstider

  Uppsägningstider  

Främjandelagen
När företaget varslar 67 personer innebär det att alla är garanterade minst 4 månader anställning från den 20 Oktober till 20 Februari 2012. 

När en anställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag med kollektivavtal, har personen rätt till omställningsstöd och i vissa fall avgångsbidrag.  

Personlig uppsägningstid
Den personliga uppsägningstiden enligt LAS börjar gälla från det datum när förhandlingarna är avslutade, och företaget varslar den anställde.

Uppsägningstiden räknas på två olika sätt beroende på tidpunkten då anställningen skedde:

För anställningar som ingåtts före den 1 januari 1997 gäller följande:
Fyllt 25 år = 2 månader
Fyllt 30 år = 3 månader
Fyllt 35 år = 4 månader
Fyllt 40 år = 5 månader
Fyllt 45 år = 6 månader
 För anställningar som ingåtts den 1 januari 1997 eller senare gäller:
Kortare än 2 år = 1 månad
Mer än 2 år men kortare än 4 år = 2 månader
Mer än 4 år men kortare än 6 år = 3 månader
Mer än 6 år men kortare än 8 år = 4 månader
Mer än 8 år men kortare än 10 år = 5 månader
Mer än 10 år = 6 månader

I detta varsel med 67 personer innebär det att alla ligger i anställningar efter 1 jan 1997.

 

Kombination Främjandelagen och LASNär LAS-förhandlingarna är avslutade om vilka som är övertaliga enligt
LAS-listan börjar den personliga uppsägningstiden att löpa, och dessa
tider varierar mellan 1- 6 månader
Men garantin (Främjandelagen) finns att ingen behöver sluta före 20 Februari 2012.

Se exemplet på en person som har 4 mån i uppsägningstid.