Övrigt

Lite mer djupare information i olika frågor

Åldersakturen

Omställningsföretag
Vi har kollektivavtal som innebär att vi kan utnyttja omställningsavtalet vilket gör att det finns en finansiering när man har varsel på ett företag och personer blir uppsagda. Vi har fört resonemang med tre olika omställningsföretag  


Det företag vi har bestämt oss för att använda är Startkraft AB.

Startkraft AB ägs av Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. TRR arbetar med omställning och har mer än 30 års erfarenhet av övertalighetssituationer inom svenskt näringsliv.

Startkraft AB är oberoende och  ägs av både arbetsgivare och fack, men styrs inte av någon av dem. Uppdraget man har är att de är till för den uppsagde och för att hjälpa honom eller henne vidare i arbetslivet. 

Vi har nu två personer knutna till Järnverket och det är :

Peter Persson
0708-88 45 86
0771-81 47 81
peter.persson@startkraft.se

Malin Von Elern
0705-72 10 73
0771-81 47 81
malin.vonelern@startkraft.se

Regler vid omflyttningar

Principer vid övertalighet
Det är alltid en hel del frågor om vilka regler som gäller vi ett varsel och när det blir omflyttningar. 

För att undvika rykten och tyckande om vilka principer som gäller, påminner vi här om de överenskomna principer som har används av företaget och JBK sedan länge på Järnverket.

Principerna är grundade på LAS (Lagen om anställningsskydd) och på lagens förarbeten.

Det har alltid funnits personer som har tyckt både det ena och det andra mycket beroende på hur det påverkat individen själv.  Orsaken till att vi har dessa fasta regler är att regelverket inte skall kunna ändras från den ena gången till det andra beroende på olika intressen.

Och vid ett varsel gäller följande:

 

Omflyttningar
När det är fastställt hur många som skall lämna företaget, då vet vi även var det blir övertaligheter på grund av skiftförändringar, samt vart vakanser kommer att uppstå.

Vi ser att skiftlagssammansättningarna som är idag kommer att förändras en hel del.

  1. Där det finns en övertalighet på en avdelning är det de personer som har lägst LAS nr som lämnar avdelningen.

  2. Där det finns en övertalighet i en befattning är det den med lägst LAS nr som lämnar det jobbet.

  3. Där det uppstår en vakans i en befattning är det den av de övertaliga enligt punkt 2 som har högst LAS nr som väljer först.