Aktuell övertalighet

Sammanfattning

  • Vi hade en övertalighet på 4 vid varseltidpunkten.
  • Bemaningsplanerna minskade med 55 befattningar.
  • Den totala övertaligheten innebar att vi hade 59 personer för mycket att hantera
  • 62 personer har en förändring av sina arbetsuppgifter
  • Antalet varslade blev 12 personer.
  • Hade vi haft 50 istället för 59 hade antalet varslade blivit 3 personer