Upplägg

  • 4 veckors arbete mellan kl. 7-15.30, v.24-v.27
  • Alla har fått en säkerhetsutbildning
  • En handledare (18 år) har utsetts att arbetsleda en grupp om 8-10 ungdomar
  • Under de 4 veckorna kommer arbete varvas med info om Outokumpu och studiebesök i vår verksamhet
  • Arbetet är organiserat så att grupperna byter arbetsområden från t ex Lia, Mässen, trädgårdsarbete, div måleriarbeten
Ansvariga
Ansvariga för genomförandet och som tillser att det fungerar enligt arbetsmiljölagen är Järnbruksklubben. ( Ordf-Vice-Huvudskyddsombud)
 
Handledare
Feriearbetare som noga utvalts och som vi bedömt kan fungera bra som ledare eftersom de skall arbetsleda sommarpraktikanterna.
 
Stödresurs
Vid frågor/problem i arbetsrelaterade frågor skall de ansvariga handledarna vända sig till en speciell resurs
 
Sommarpraktikanter
Det blir 6 olika arbetsgrupper med 10 sommarpraktikanter i varje grupp som kommer att växla mellan olika arbetsuppgifter.
Resterande praktikanter har fasta arbetsuppgifter på andra enheter