Finansiering

I ungdomsprojektet så finansieras det av Outokumpu och järnbruksklubben via Odelbergsfonden och medel från Göran Johnsson stipendiet.

Från Järnbruksklubben är vi med och finansierar projektet från nedanstående delar.

1.PERSONALSTIFTELSEN  ERNST ODELBERGS UTBILDNINGSFOND 
Vi har en stiftelse inom företaget som heter  Ernst Odelbergs utbildningsfond ändamålet är att ge utbildningsbidrag åt
barn till anställda inom Outokumpu Stainless AB i Degerfors och som utbildar sig inom områden som är lämpade för
företagets verksamhet.
Stiftelsens styrelsen består av personalchefen och de fackliga organisationerna på Degerfors järnverk

2.Johnsson Stipendiet
Järnbruksklubben i Degerfors, har tidigaare fått Johnsson-utmärkelse för sina fackliga insatser.
Priset instiftades när Metalls siste förbundsordförande Göran Johnsson gick i pension.
Utmärkelsen ska belöna goda insatser som förbundets klubbar och avdelningar gör för att utveckla och stärka industriarbetarna på arbetsmarknaden.
Järnbruksklubben i Degerfors fick 150 000 kronor för sitt arbete

 

Göran Johnsson
Vi ska sätta fingret på de svaga punkterna och vi ska vara med och lyfta fram alternativ som utvecklar och inte avvecklar industrin.