Ungdomsprojektet 2011

Sommaren 2011 genomför vi ett projekt med ungdomar inom företaget

Normalt brukar företaget anställa ca 15-20 feriearbetare, men i ett samarbete mellan företaget och järnbruksklubben  har vi blivit överens att satsa på ett speciellt ungdomsprojekt som går ut på att ungdomarna arbetar 75 % av tiden och har utbildning studiebesök resterande 25 %

Under 4 veckor har vi 79 ungdomar anställda i detta projekt och som leds av järnbruksklubben

 

Syfte

  • Låta ungdomar få kunskap om stålindustrin och Outokumpu
  • Vad som tillverkas inom Outokumpu Degerfors
  • Visa att det finns spännande jobb i deras framtid
  • Få arbetsuppgifter utförda som annars inte prioriterats
  • Ha en bra personalpolitik för de anställda
  • Vi kommer att ha brist på industriell personal om 5-10 år
  • Visa att vi är attraktiva som företag