Kärror

  Släpkärror

  • Vi har för utlåning sju olika typer av släpkärror, som vi vet är förenade med stora kostnader att äga själv. 

  • Vår uppgift är inte enbart att se till att inkomsterna ökar utan även se till att medlemmarnas kostnader minskar

  • Personalföreningen har köpt ut lampor samt lyktglas som du själv kan byta då du lånar en släpkärra med trasiga lyktor.

  • I vaktstugan finns även verktyg att låna för detta ändamål.

  På grund av att medlemmar inte skall råka ut för en förmånsbeskattning när man lånar saker från
  personalföreningen är vi tvungna att ta ut en avgift på 20 kr när man lånar släpkärror och båtar från April

  OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten – OBS
  Vakten får inte lämna ut om du ej betalar

  För att kunna utnyttja personalföreningens förmåner skall man vara anställd
  på Degerfors Järnverk och vara medlem i något av de verksamma fackförbunden
  på Järnverket

  OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten –

  För att kolla hur lagligheten är med lastning och vad du får dra med din bil kan du kolla det via länken (släpvagns nr syns ovan)
  https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

  Flyttkärra 1

   

   
  Bredd  2.220 mm
  Lastutrymmets längd 3.570 mm
  Max last  596 kg
  Tjänstevikt 604 kg
  Lånetid Max 48 tim
  Reg Nr UMS 380

   

   

  Flyttkärra 2       BE-körkort krävs

   

  Längd  4,65 m
  Bredd  2,43 m
  Lastutrymmets längd 3,0 m
  Maxlast  780 Kg
  Tjänstevikt 620 kg
  Lånetid Max 72 tim
  Reg Nr TPF 085

  Galler kärra 1 

   

   
  Längd  2,52 m
  Bredd  1,79 m
  Maxlast  490 Kg
  Tjänstevikt 260 Kg
  Lånetid Max 24 tim
  Reg Nr LRM 234

  Galler kärra 2 

   

   
  Längd  2,52 m
  Bredd  1,8 m
  Maxlast  460 Kg
  Tjänstevikt 290 Kg
  Lånetid Max 24 tim
  Reg Nr RWS 564

  Täckt Släpkärra 1

   

  Bredd  1,79 m
  Maxlast  737 Kg
  Tjänstevikt 263 Kg
  Lånetid Max 24 tim
  Reg Nr EPJ 437

  Täckt Släpkärra 2

   

  Lastutrymmets längd 2,885 mm
  Bredd  1.790 mm
  Max lastvikt 721 kg
  Tjänstevikt 279 kg
  Lånetid Max 24 tim
  Reg Nr OXB 735

  Öppen Släpkärra 

   

  Längd  4,17m
  Bredd  1,795 m
  Last  737 kg
  Tjänstevikt 263 Kg
  Lånetid Max 24 tim
  Reg Nr KMB 806

   

  Bokningar
  Du gör din bokning på intranätet 

  Hämtning
  När du kommer till vakten för inpassering får du ett utlåningsavtal samt
  eventuellt nyckeln till Metallförrådet som är vid bron vid nedfarten till verket

  Kontroll
  När du har kontrollerat utlåningsobjektet så skall du fylla i utlåningsavtalet som
  skall lämnas till vakten vid utpasseringen tillsammans med ev nyckel

  Du blir ej utsläppt om ej utlåningsavtalet är ifyllt och undertecknat.


  Återlämning
  Om olyckan varit framme och utlåningsobjektet  på något sätt har skadats,
  säg då till i vakten så att du får en felanmälningslapp. Fyll i den


  Observera att om du bokat något från personalföreningen och inte hämtat ut objektet
  har vi beslutat att vaktstugan kan avboka din bokning och det sker efter 1 timme.
  Detta har vi gjort för att många bokar men inte hämtar ut det man bokat.