Kärror

Släpkärror

  • Vi har för utlåning sju olika typer av släpkärror, som vi vet är förenade med stora kostnader att äga själv. 

  • Vår uppgift är inte enbart att se till att inkomsterna ökar utan även se till att medlemmarnas kostnader minskar

  • Personalföreningen har köpt ut lampor samt lyktglas som du själv kan byta då du lånar en släpkärra med trasiga lyktor.

  • I vaktstugan finns även verktyg att låna för detta ändamål.

På grund av att medlemmar inte skall råka ut för en förmånsbeskattning när man lånar saker från
personalföreningen är vi tvungna att ta ut en avgift på 20 kr när man lånar släpkärror och båtar från April

OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten – OBS
Vakten får inte lämna ut om du ej betalar

För att kunna utnyttja personalföreningens förmåner skall man vara anställd
på Degerfors Järnverk och vara medlem i något av de verksamma fackförbunden
på Järnverket


OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten

Flyttkärra 1

Bredd

2.220 mm

Lastutrymmets längd

3.570 mm

Max last

596 kg

Tjänstevikt

604 kg

Lånetid

Max 48 tim

Reg Nr

UMS 380

Galler kärra 1

Längd 

2,52 m

Bredd 

1,79 m

Maxlast 

490 Kg

Tjänstevikt

260 Kg

Lånetid

Max 24 tim

Reg Nr

LRM 234

Galler kärra 2

Längd 

2,52 m

Bredd 

1,8 m

Maxlast 

460 Kg

Tjänstevikt

290 Kg

Lånetid

Max 24 tim

Reg Nr

RWS 564

Täckt Släpkärra 1

Bredd 

1,79 m

Maxlast 

737 Kg

Tjänstevikt

263 Kg

Lånetid

Max 24 tim

Reg Nr

EPJ 437

Täckt Släpkärra 2

Lastutrymmets längd

2,885 mm

Bredd 

1.790 mm

Max lastvikt

721 kg

Tjänstevikt

279 kg

Lånetid

Max 24 tim

Reg Nr

OXB 735

Öppen Släpkärra

Längd 

4,17m

Bredd 

1,795 m

Last 

737 kg

Tjänstevikt

263 Kg

Lånetid

Max 24 tim

Reg Nr

KMB 806