Båtarna

Båtar

Vi har för utlåning båtar som kan användas till olika fritids aktiviteter för våra medlemmar och deras familjer.

 • Du kan låna en båt i max 24 timmar, självklart kan du boka den för ett mindre antal timmar.

 • Bokning kan endast ske en gång i taget , vilket innebär att har man bokat ett datum så kan man boka igen först när det datumet har passerats.

 • Flytvästar finns i vaktstugan. Till varje båt finns det flytvästar  2 vuxna och 2 barn.

 

För att kunna utnyttja personalföreningens  förmåner skall du vara anställd
på Degerfors Järnverk och vara medlem i något av fackförbunden på Järnverket

 

På grund av att medlemmar inte skall råka ut för en förmånsbeskattning när man lånar saker från
personalföreningen är vi tvungna att ta ut en avgift på 20 kr när man lånar släpkärror och båtar

OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten – OBS
Vakten får inte lämna ut om du ej betalar

Personalföreningens har tre båtar av märket BUSTER XS som är på trailer
Vi har gett dom namnen
Thor
         
Freja     Oden

Alla tre båtarna är utrustade med ekolod som lätt kan monteras på, de finns i vaktstugan för den som behöver det.

Längd4,15 m
Bredd1,65 m
Vikt151 Kg
Antal personer4 St
Motoreffekt10 Hk
 • Motorn startas med EL- start
 • Det finns en elektrisk länspump i båtarna
 • Det är fram och back på motorn
 • Bensinen är blyfri 95 oktan
 •                               Tänk på
  Inga försäkringar gäller om man är alkohol påverkad
  Vara speciellt försiktigt vid badplatser där det finns folk som badar
  Använd båten med förnuft  (Det är faktiskt du som äger den)

 

Personalföreningens har en roddbåt  som ligger vid älven nedanför Lia 

 

När du hyr Lia finns det en roddbåt att tillgå

Roddbåten ingår när du bokar Lia vill du även låna den måste du kontakta receptionen. Nyckel finns i vakten
Ingen motor är i dagsläget monterad 

Båt typen är Höga rodd 380
Längd 400 cm    Bredd 154 cm      Vikt ca 120 kg
Bärighet max 4 pers.


 

 

 

Utlåning av  Kanoter

Inom Personalföreningens så har vi två kanoter i aluminium som kan lånas
,självfallet finns det kanotvästar som medföljer

Fakta om Kanoterna:
Godkänd av Sjöfartsverket samt av Det Norske Veritas (DNV), osänkbar.

Längd: 495 cm   Bredd: 90 cm    Höjd: 35 cm   

Lastkapacitet: 400 kg Vikt: 35 kg

 

När man skall låna kanoter så kan man bara boka den 1 gång i taget och då ha den i max 48 timmar

 

 

 

Bokningar
Du gör din bokning på intranätet 
 
Hämtning
När du kommer till vakten för inpassering får du ett utlåningsavtal samt
eventuellt nyckeln till Metallförrådet som är vid bron vid nedfarten till verket
 
Kontroll
När du har kontrollerat utlåningsobjektet så skall du fylla i utlåningsavtalet som
skall lämnas till vakten vid utpasseringen tillsammans med ev nyckel

Du blir ej utsläppt om ej utlåningsavtalet är ifyllt och undertecknat.


Återlämning
Om olyckan varit framme och utlåningsobjektet  på något sätt har skadats,
säg då till i vakten så att du får en felanmälningslapp. Fyll i denObservera att om du bokat något från personalföreningen och inte hämtat ut objektet
har vi beslutat att vaktstugan kan avboka din bokning och det sker efter 1 timme.
Detta har vi gjort för att många bokar men inte hämtar ut det man bokat.

 

Blanketter

 

Vi har för utlåning båtar som kan användas till olika fritids aktiviteter för våra medlemmar och deras familjer.

 • Du kan låna en båt i max 24 timmar, självklart kan du boka den för ett mindre antal timmar.

 • Bokning kan endast ske en gång i taget , vilket innebär att har man bokat ett datum så kan man boka igen först när det datumet har passerats.

 • Flytvästar finns i vaktstugan. Till varje båt finns det flytvästar  2 vuxna och 2 barn.

För att kunna utnyttja personalföreningens  förmåner skall du vara anställd
på Degerfors Järnverk och vara medlem i något av fackförbunden på Järnverket

På grund av att medlemmar inte skall råka ut för en förmånsbeskattning när man lånar saker från
personalföreningen är vi tvungna att ta ut en avgift på 20 kr när man lånar släpkärror och båtar

OBS – Avgift på 20 kr skall lämnas i vakten – OBS
Vakten får inte lämna ut om du ej betalar

 

Personalföreningens har tre båtar av märket BUSTER XS som är på trailer
Vi har gett dom namnen
Thor         Freja     Oden

Alla tre båtarna är utrustade med ekolod som lätt kan monteras på, de finns i vaktstugan för den som behöver det.

Längd

4.15 m

Bredd

1,65 m

Vikt

151 Kg

Antal personer

4 St

Motoreffekt

10 Hk

 • Motorn startas med EL- start
 • Det finns en elektrisk länspump i båtarna
 • Det är fram och back på motorn
 • Bensinen är blyfri 95 oktan
 •                               Tänk på
  Inga försäkringar gäller om man är alkohol påverkad
  Vara speciellt försiktigt vid badplatser där det finns folk som badar
  Använd båten med förnuft  (Det är faktiskt du som äger den)


Personalföreningens har en roddbåt  som ligger vid älven nedanför Lia 

När du hyr Lia finns det en roddbåt att tillgå

Roddbåten ingår när du bokar Lia vill du även låna den måste du kontakta receptionen. Nyckel finns i vakten
Ingen motor är i dagsläget monterad 

Båt typen är Höga rodd 380
Längd 400 cm    Bredd 154 cm      Vikt ca 120 kg
Bärighet max 4 pers.

Utlåning av  Kanoter

Inom Personalföreningens så har vi två kanoter i aluminium som kan lånas
,självfallet finns det kanotvästar som medföljer

Fakta om Kanoterna:
Godkänd av Sjöfartsverket samt av Det Norske Veritas (DNV), osänkbar.
Längd: 495 cm   Bredd: 90 cm    Höjd: 35 cm   

 

Lastkapacitet: 400 kg Vikt: 35 kg