Fritids Aktiviteter


Om man har frågor eller synpunkter angående skall man vända sig till någon av styrelsens ledamöter. 


Anette Blom            47 365
Ann-Sofie Larsson    47 290

Ulf Linblom 47 553


Mikael Lilja  47 310

 


Marina Eriksson 47 249
Linnea Lennartsson 47 260

Styrelsen uppmanar med eftertryck alla att vara försiktiga med föreningens utrustningar.
Vi äger allt detta tillsammans