Fritids Aktiviteter

Om man har frågor eller synpunkter angående skall man vända sig till någon av styrelsens ledamöter. 


Anette Blom            47 365
Ann-Sofie Larsson    47 290

 

Albin Karlsson 47 666


Mikael Lilja 

78 68 05

 


Jenny Sjögren 47 249

Alexander Eklöf 47 260

 

 
Styrelsen uppmanar med eftertryck alla att vara försiktiga med föreningens utrustningar.
Vi äger allt detta tillsammans

Anette Blom 47 365
Ann-Sofie Larsson 47 290

Albin Karlsson 47 666

Mikael Lilja  78 68 05

Jenny Sjögren 47 249
Alexander Eklöf 47 260