Swish betalning

Swish betalningar

När du hyr en båt eller släpkärra skall man betala kontant 20 kr i vaktstugan.

Nu har du ett alternativ till att betala kontant Du kan nu betala in direkt via Swiss från telefonen när man kommer till vakten.