Avdelnings bidrag

 

För att man på varje avdelning skall kunna genomföra olika personalsociala aktiviteter som tex studieresor, familjeaktiviteter ,julbord mm har vi inom respektive avdelning kommit överens om en ekonomisk lösning för det. Det innebär att alla avdelningar har samma och lika möjligheter att genomföra olika Personalsociala aktiviteter

Den överenskommelsen vi har gjort innebär att varje avdelningschef  i samråd med respektive kontaktombud (gäller både IF Metall och PTK ) enas om vad pengarna skall användas till.

Aktiviteter är inte avsett för enskilda personer, utan för någon akivitet för minst ett skiflag

Denna summa 500 kr per medarbetare.