Avd-bidrag

Avdelnings bidrag

 

För 2018 används dessa pengar till personalfesten 20 januari.

För att man på varje avdelning skall kunna genomföra olika personalsociala aktiviteter som tex studieresor, familjeaktiviteter ,julbord mm har vi inom respektive avdelning kommit överens om en ekonomisk lösning för det. Det innebär att alla avdelningar har samma och lika möjligheter att genomföra olika Personalsociala aktiviteter

Den överenskommelsen vi har gjort innebär att varje avdelningschef  i samråd med respektive kontaktombud (gäller både IF Metall och PTK ) enas om vad pengarna skall användas till.

Aktiviteter är inte avsett för enskilda personer, utan för någon akivitet för minst ett skiflag 

Denna summa 250 kr per medarbetare.

  • När man inom en avdelning har olika idéer som man vill genomföra så skall kontaktombudet och avdelningschefens bli överens om detta.

  • När man har fattat ett gemensamt beslut så verkställer personalansvarig att utbetalning sker.

  • Observera att dessa pengar skall räcka till olika sociala aktiviteter under hela verksamhetsåret

Här kan du hämta ansökningsblanketten
som ska fyllas i