JBK:s Klubbstyrelse

 
Ordförande Anette Blom
V-Ordf Ann-Sofie Larsson
Kassör Björn Ekberg
Sekreterare Jimmy Lundell
Ledamot Jan Karlsson
Ledamot Daniel Blixt
Ledamot Henrik Svensson
Suppleant Anneth Hansson
Suppleant Magnus Karlsson
 
Namn Anette Blom
Arbetsplats Järnbruksklubben
Telefon till jobbet 47 365
E-mail
annete.blom@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Ordföranden Förhandlingsdeligation Stålavtalet
Namn Ann Sofie Larsson
Arbetsplats Järnbruksklubben
Telefon till jobbet 47 290
E-mail ann-sofie.larsson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Vice Ordförande AU i Koncernfacket
Björn Ekberg
Namn Björn Ekberg
Arbetsplats Höglagret
Telefon till jobbet
E-mail bjorn.ekberg@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Suppleant i Klubbstyrelsen Vice Kassör
Namn Jimmy Lundell
Arbetsplats Sliphallen
Telefon till jobbet 070- 635 50 65
E-mail jimmy.lundell@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Sekreterare i Styrelsen
Namn Jan Karlsson
Arbetsplats Höglagret
Telefon till jobbet 47116
Email
Mina arbetsuppgifter Ledamot i Styrelsen
Namn Daniel Blixt
Arbetsplats Klippen
Telefon till jobbet 076-5519545
E-mail daniel.blixt@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Ledamot i Klubbstyrelsen
Namn Henric Svensson
Arbetsplats Ämnesvalsverket Färdigställning
Telefon till jobbet 070-0847119
E-mail henric.svensson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Sekreterare i styrelsen
Namn Anneth Hansson
Arbetsplats Betlinjen
Telefon till jobbet 070-751 48 58
E-mail anneth.hansson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Suppleant i klubbstyrelsen
Namn Magnus Karlsson
Arbetsplats PSC-Nordic
Telefon till jobbet 073-0717088
E-mail magnus.karlsson1@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter Suppleant i klubbstyrelsen

Klubbstyrelse

JBK:s Klubbstyrelse

Ordförande

Anette Blom

V-Ordf

Ann-Sofie Larsson

Kassör

Björn Ekberg

Sekreterare

Jimmy Lundell

Ledamot

Jan Karlsson

Ledamot

Daniel Blixt

Ledamot

Henrik Svensson

Suppleant

Anneth Hansson

Suppleant

Magnus Karlsson

Anette Blom

Arbetsplats: Järnbruksklubben
Telefon till jobbet: 0586-47 365
E-mail: anette.blom@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Ordföranden Förhandlingsdeligation Stålavtalet

Ann-Sofie Larsson

Arbetsplats: Järnbruksklubben
Telefon till jobbet: 0586-47 290
E-mail: ann-sofie.larsson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Vice Ordförande AU i Koncernfacket

IMG_0168

Björn Ekberg

Arbetsplats: Höglagret
Telefon till jobbet: 070-774 16 39
E-mail: bjorn.ekberg@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Kassör

Jimmy Lundell

Arbetsplats: Sliphallen
Telefon till jobbet: 070-635 50 65
E-mail: jimmy.lundell@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Sekreterare i Styrelsen

Jan Karlsson

Arbetsplats: Höglagret
Telefon till jobbet: 0586-47 116
Mina arbetsuppgifter: Ledamot i Styrelsen

Daniel Blixt

Arbetsplats: Plasma Skepp 5
Telefon till jobbet: 076-551 95 45
E-mail: daniel.blixt@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Ledamot i Klubbstyrelsen

Henric Svensson

Arbetsplats: Ämnesvalsverket Färdigställning
Telefon till jobbet: 0586-78 68 76
E-mail: henric.svensson@cognedegerfors.com
Mina arbetsuppgifter: Sekreterare i styrelsen

Sofie Gustvasson

Arbetsplats: Klippen
Telefon till jobbet: 070-252 03 50
E-mail: sofie.gustavsson@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Ledamot i klubbstyrelsen

Magnus Karlsson

Arbetsplats: PSC-Nordic
Telefon till jobbet: 073-071 70 88
E-mail: magnus.karlsson1@outokumpu.com
Mina arbetsuppgifter: Suppleant i klubbstyrelsen