Övrigt Valda

Här är några av de personer som är förtroendevalda

IF Metall Avd 19 Representantskap 2020

Ordinarie   Suppleanter
Blom Anette   Berg Jonas
Karlsson Jan (term)   Heikkinen Jari
Irebäck Johan   Ahl Kent
Hansson Anneth   Karlsson Peter
Jimmy Lundell    Eriksson Peter
Karlsson Magnus   Söderlind Fredrik
Larsson Ann-Sofie   Larsson Glenn
Ekberg Björn Ljung Göran
Svensson Henric Warnqvist Robert

JBK Förslags kommitte

Namn Telefon
Anette Blom 0586-47365

 

Våra 48 skyddsombud 2020 på Järnverket

Sliphall Klipplinjen Förråd LP-Underhåll
Nilsson Torbjörn Blixt Daniel * Warnqvist  Robert Larsson Nils-Peter
Ahlinder Anders Öberg Stefan  Jensén Jerry
Fällman Robert Gustavsson Petter Kvalitetskontroll
Karlsson Peter Lavefjäll Bengt-Göran Jansson Nina LP Storfors
Lundell Jimmy Hammarström Jan Heikkinen Jari Majava Jouni
Härö Helen Svensson Oscar Lindgren André
Gustavsson Sofie
Industri underhåll Betlinjen PSC Nordic
Paakonen Leif Sandelin Kent LP-produktion Sjöberg Fredrik
Eriksson Peter  Keskiniva Kim Svensson Henric* Rönnqvist Klas
Hansen Palle * Berg Jonas Berg Maria
Grovplåt Eriksson Ola Brunke Mattias
Kemi Nathalie Jönsson  Ante Persson Tobias
Söderlund Kristoffer Erlandsson Ola* Larsson Tommy Terminalen
Kjellman Johan Karlsson Thom Irebäck Johan
Johansson Urban Höglager
Hannula Risto Ekberg Björn
Jansson Simon Claesson Joakim
Andersen Ken Skoda Jonas

* Ingår i CSK

Revisorer

Revisor Telefon Revisors suppleant Telefon
Bergkvist Sabina 0586-42310 Johansson Carola 073-0773481
Jari Heikkinen 0586-439 04 Berg Joakim 0586-45752

Valberedning

Valberedning JBK Avdelning
Berg Jonas samkall Höglagret
Lavefjäll BengtGöran Delningen
Johansson Carola LP-Produktion