Här är några av de personer som är förtroendevalda

IF Metall Avd 19 Representantskap 2023

Ordinarie   Suppleanter
Blom Anette   Fransson Peter
Karlsson Jan (term)   Karlsson Jessica
Irebäck Johan   Ahl Kent
Gustavsson Sofie   Karlsson Peter
Jimmy Lundell    Eriksson Peter
Karlsson Magnus   Majava Jouni
Svensson Henric   Karlsson Hans
Ekberg Björn Ljung Göran

JBK Förslags kommitte

Namn Telefon
Anette Blom 0586-47365

 

Våra 50 skyddsombud 2023 på Järnverket

Sliphall Delning Betlinjen LP-Underhåll
Nilsson Torbjörn Blixt Daniel Sandelin Kent Larsson Nils-Peter
Warnqvist Robert Öberg Stefan Eriksson Ola Jensén Jerry
Lundell Jimmy Veijolainen Lauri Erlandsson Ola
Lavefjäll Bengt-Göran Keskiniva Kim LP-produktion
Hammarström Jan Svensson Henric
Svensson Oscar Terminalen Karlsson Thom
Gustavsson Sofie Irébäck Johan Minhage Sara
Brunke Mattias
Grovplåt Höglager
Johansson Urban Industri underhåll Claesson Joakim
Kjellman Johan Nilsson Kevin Ekberg Björn
Larsson Anton Paakonen Leif Lindroth Tobias LP Storfors
Härö Helen Eriksson Peter Karlsson Madelene Nevala Mikael
Andersen Ken Söderlund Kristoffer Nieminen Philip Majava Jouni
Kemi Nathalie Karlsson Hans
Hannula Risto Förråd PSC Nordic
Grundin P Melindha Kvist Jessica Sjöberg Fredrik
Berg Jonas Rönnqvist Klas
Jansson Simon Huvudskyddsombud Kvalitetskontroll Berg Maria
Johansson Robert Hansen Palle Fransson Peter

Revisorer

Revisor Telefon Revisors suppleant Telefon
Bergkvist Sabina 0586-78 68 62 Lavefjäll Bengt-Göran 070-456 75 01
Bergman Patrik 0586-78 68 62 Berg Joakim 073-639 90 70

Valberedning

Valberedning JBK Avdelning
Berg Joakim samkall Höglagret
Lavefjäll BengtGöran Delningen

Övrigt Valda

IF Metall Avd 19 Representantskap 2023

Blom Anette

Karlsson Magnus

Karlsson Jan (term)

Ekberg Björn

Irebäck Johan

Lundell Jimmy 

Gustavsson Sofie

Svensson Henric

Eriksson Peter

Karlsson Peter

Ahl Kent

Karlsson Hans

Fransson Peter

Ljung Göran

Majava Jouni

 

JBK Förslags kommitte

Anette Blom

0586-47365

Våra 50 skyddsombud 2023 på järnverket

Delning

Blixt Daniel

Öberg Stefan

Veijolainen Lauri

Lavefjäll Bengt-Göran

Hammarström Jan

Svensson Oscar

Gustavsson Sofie

Brunke Mattias

Sliphall

Nilsson Torbjörn

Warnqvist Robert

Lundell Jimmy

Grovplåt

Kemi Nathalie

Hannula Risto

Kjellman Johan

Johansson Urban

Hannula Risto

Jansson Simon

Andersen Ken

Berg Jonas

Härö Helen

Larsson Anton

Grundin Pettersson Melindha

Betlinjen

Sandelin Kent

Keskiniva Kim

Eriksson Ola

Erlandsson Ola

Terminal

Irébäck Johan

Höglager

Ekberg Björn

Claesson Joakim

Lindroth Tobias

Karlsson Madelene

Nieminen Philip

Kvalitetskontroll

Fransson Peter

Förråd

Kvist Jessica

Industri underhåll

Paakonen Leif

Eriksson Peter

Karlsson Hans

Söderlund Kristoffer

Nilsson Kevin

LP-Produktion

Svensson Henric

Minhage Sara

Karlsson Thom

LP Storfors

Majava Jouni

Nevala Mikael

LP-Underhåll

Larsson Nils-Peter

Jensén Jerry

PSC Nordic

Sjöberg Fredrik

Rönnqvist Klas

Berg Maria

Revisorer

Bergkvist Sabina

0586-78 68 62

Bergman Patrik

0586-78 68 62

Lavefjäll Bengt-Göran

Berg Joakim

Valberedning

Berg Joakim samkall

Höglagret

Lavefjäll BengtGöran

Delningen