JBK hemförsäkring

JBK hemförsäkring  på Degerfors Järnverk 

 • JBK – Folksams hemförsäkring ger dig och ditt hem ett mycket bra skydd. 
 • Du behöver inte uppge något försäkringsbelopp och riskerar därmed inte att bli underförsäkrad. 
 • Alla i ditt hushåll omfattas av försäkringen under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du. 

Det här ingår i hemförsäkringen

 • Egendomsskydd för lösöre
 • För personligt lösöre i bostaden finns inga beloppsbegränsningar men på annan plats är skyddet maximerat till 30 000 kronor
 • Stöld och skadegörelse
 • Brand, blixt med mera 
 • Läckage, översvämning
 • Storm, hagel, snötryck
 • Andra naturskador (lavin med mera)
 • Skador orsakade av vilda djur
 • Hushållsmaskiner, mat i frys
 • Transport- och trafikskador
 • Merutgifter och hyresbortfall
 • Ansvar
 • Rättsskydd
 • Reseskydd
 • Överfallsskydd