JBK hemförsäkring

  JBK hemförsäkring  på Degerfors Järnverk 

  • JBK – Folksams hemförsäkring ger dig och ditt hem ett mycket bra skydd. 
  • Du behöver inte uppge något försäkringsbelopp och riskerar därmed inte att bli underförsäkrad. 
  • Alla i ditt hushåll omfattas av försäkringen under förutsättning att de är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du. 

  Det här ingår i hemförsäkringen

  • Egendomsskydd för lösöre
  • För personligt lösöre i bostaden finns inga beloppsbegränsningar men på annan plats är skyddet maximerat till 30 000 kronor
  • Stöld och skadegörelse
  • Brand, blixt med mera 
  • Läckage, översvämning
  • Storm, hagel, snötryck
  • Andra naturskador (lavin med mera)
  • Skador orsakade av vilda djur
  • Hushållsmaskiner, mat i frys
  • Transport- och trafikskador
  • Merutgifter och hyresbortfall
  • Ansvar
  • Rättsskydd
  • Reseskydd
  • Överfallsskydd

   

  Här kan du se mer om vår Hemförsäkringen stor