Kort om EL

Kortfakta om El

 MedlemsEl

LO och LO-förbunden har genom LOs energiutskott agerat politiskt för att få en mer rättvis elmarknad och förhandlat med elbolag för att få bra priser till medlemmarna.

Nu kan alla medlemmar över hela landet byta elleverantör:

 • Oavsett boendeform får alla samma pris
 • Inga fasta avgifter
 • Välja mellan bundet och rörligt pris

LOs överenskommelse med Telge Energi fungerar som ett ramavtal till vilket medlemmarna kan ansluta sig.

Målsättningen för LO är att få fram konkurrenskraftiga elpriser oavsett boendeform, villa eller lägenhet. Det har uppnåtts med avtalet med Tele Energi

 

 • Vad är det jag betalar för?

  Elpris
  Priset på elen. Det är kraftpriset som du kan teckna avtal om.
  Skatter
  Enligt beslut av riksdag och regering. Skatten  är f.n 22,7 öre /KWh. (28,35 öre inkl moms)

  Nätavgiften
  På energiskatten och elpriset så ingår moms med 25%.

  Nätavgifter: Betalas till din lokala nätägare och består oftast av en fast och en rörlig del.


   

 • Nätavgift? Vad är det?

Nätavgiften består vanligtvis av en fast del och en rörlig del som är beroende av den elförbrukning du har.

Nätavgiften tas ut för att kunna underhålla och bygga ut elnätet, samt för avläsning och mätning.

Avgiften betalar du till ditt nätbolag (nätägaren), d v s den som äger elnätet där du bor eller har ditt elabonnemang.

 

 • Hur sätts priset på elmarknaden?

Egentligen har priserna på el alltid varierat

Det finns numera en nordisk elbörs där kraftpriserna går upp och ner precis som Stockholmsbörsen.

På samma sätt som räntor stiger och sjunker gör priserna på el det.  

Elpriserna påverkas av hur mycket regn det kommer i kombination om det blir kalla vintrar som kräver mer energi.

Priserna styrs av olika faktorer: vilken årstid det är, hur vädret har varit, hur tillgången ser ut.

 

 • Ej samma nätägare och el-leverantör?

Principen är att nätavgiften faktureras av nätbolaget, och kraftleveransen av kraftleverantören. 

Det innebär att har du olika nätägare och kraftleverantör så får du alltså två fakturor.

 

 • Vad ska jag välja, rörligt eller bundet

Fördelen med det rörliga priset är att det följer den fria elmarknadens utveckling. Priset förändras en gång per månad enligt utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Det bundna kraftpriset är bäst för dig som vill veta vad du betalar för kraften de närmaste åren.

Du kan välja att teckna en takprisgaranti (kostnad 0,7 öre/kWh inkl moms) som ger dig ett högkostnadsskydd mot oväntade prisstegringar. 

Du kan när som helst byta från rörligt till fast pris med en månads uppsägningstid.

 • Fasta och rörliga avgifter. ?

Fast avgift i kraftpriset tas ut av vissa elleverantörer. 

Telge Energi har inte några fasta avgifter om man inte har en liten förbrukning (mindre än 10 000 kWh/år). 

Då tas  det ut en avgift för att täcka kostnader för avläsning och fakturor (195 kr/år).

 • Vad menas med en fri elmarknad?

Elmarknaden avreglerades den 1 juni 1996. Det innebär att alla kunder är fria att välja vilken elleverantör man vill köpa sin el av.

Inför avregleringen delades energibolagen upp i ett nätbolag och ett försäljningsbolag. 

Oavsett vem du köper el av måste du alltid betala nätavgiften till din lokala nätägare.

 • Vad händer med elmätaren

Riksdagen har tagit bort kravet på timvis mätning av din elförbrukning efter den 1 november 1999. 

Detta innebär att du slipper byta elmätare när du byter elleverantör. Din gamla mätare används och förbrukningen avläses en gång per år precis som tidigare. 

Minst en gång per år är ditt nätbolag (det bolag som ansvarar för ledningen av strömmen till din bostad) skyldig att läsa av din mätare för att justera eventuell avvikande förbrukning.