Räkna ut El

Vad är elpriset som du egentligen betalar

Fyll

i vad dItt Kwh pris du får av ditt EL-bolag
 

Vad

är din årsförbrukning i Kw
 
 
Öre/ Kwh   Kostnader ÅR
  EL-priset
  EL skatt
  EL certifikat  
  Moms
  El kostnad
  Nätavgiften  
  Inkl moms


  Du betalar
 

Till detta kommer eventuella fasta avgifter Samt avgift för vilken huvudsäkring du har