EL Priser

  • Så sätts priserna

 MedlemsEl

LO och LO-förbunden har genom LOs energiutskott agerat politiskt för att få en mer rättvis elmarknad och förhandlat med elbolag för att få bra priser till medlemmarna.

Nu kan alla medlemmar över hela landet byta elleverantör:

  • Oavsett boendeform får alla samma pris
  • Inga fasta avgifter
  • Välja mellan bundet och rörligt pris

LOs överenskommelse med Telge Energi fungerar som ett ramavtal till vilket medlemmarna kan ansluta sig.

Målsättningen för LO är att få fram konkurrenskraftiga elpriser oavsett boendeform, villa eller lägenhet. Det har uppnåtts med avtalet med Telge Energi

 

  • Rörligt avtal

RÖRLIGT PRIS
Företagen erbjuder ett rörligt pris som följer den fria elmarknadens utveckling. Det rörliga priset är ett månadspris som förändras en gång per månad enligt utvecklingen på den nordiska elbörsen,

Väljer du rörligt avtal med takpris betalar man alltid lite extra per kWh .

Det innebär att du kan dra nytta av prisnedgångar, men ändå vara skyddad från större prisstegringar.

Det rörliga avtalet är ett tillsvidareavtal med en månads uppsägningstid. 

Du kan i regel när som helst med en månads varsel teckna avtal om bundet pris på ett, två eller tre år

 

  • Bundet avtal

BUNDET PRIS
Gardera dig mot höjningar genom att välja bundet pris på ett, två eller tre år. Det pris du väljer gäller under hela avtalsperioden oavsett hur elpriset utvecklas. Priserna varierar beroende på hur långt avtal du vill teckna, hur stor förbrukning du har m m.

Med bundet avtal förbinder du dig att köpa el under avtalsperioden och är fri att teckna nytt avtal då avtalet löper ut.

Bundna avtal har i regel ingen uppsägningstid.

Företagen kontaktar dig i god tid före avtalets slut med ett erbjudande om nytt avtal.

 

  • Prishistorik

PRISHISTORIK
Priserna har i stort sett halverats sedan den svenska elmarknaden avreglerades 1996.

Prisnivån är beroende av tillgång och efterfrågan av el på den nordiska elbörsen.  Det rörliga priset anges exklusive administrativa avgifter.

Prisuppgifterna nedan är exklusive moms och energiskatt.