Stainless/Stainless UH

Stainless produktion (Röd färg är tidigare värdering)

500  Ugnsgrupp  Arb.värd.poäng  430  (425) L-grp  11

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass
5001Värmare11
5002Traversförare9

501  Valsverksgrupp Arb.värd.poäng  490  ( 470 )  L-grp  13  ( 12 )

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass 
5011Ställare12 
5012Reglerare par 112 
5013Valsverkskötare11( 9)
5014Reglerare par 2-310( 8)
5015Valsverk miljötekniker11 

502  Varmsågare Arb.värd.poäng  375  ( 370 ) L-grp  9   ( 8 ) 

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass 
5021Varmsågare9( 8)
5022Svalbädd8( 7)

503  Packmaskin Arb.värd.poäng  380  ( 375 ) L-grp  9

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass 
5031Uppläggare9 
5032Synare-ultraljudare10( 9)
5033Packare9 
5034Provsåg9 

504  Slipare & Synare Arb.värd.poäng  365   L-grp  8

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass 
5041Slipare/synare8 

505  Transportgrupp 

Arb.värd.poäng  350  ( 340 ) L-grp  8   ( 7 )

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass
5051Truckförare8
5052Bocklastförare8
5053Syning/utlastning adm7

508  Skalsvarven Arb.värd.poäng  415  ( 405 ) L-grp  10

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass
5081Skalsvarv10

Stainless UH

Stainless UH-EL/Mek (Röd färg är tidigare värdering)

510  LP-mekaniker      Arb.värd.poäng  425  L-grp  11  

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass
5101Mekaniker grp A5
5102Mekaniker grp B8
5103Mekaniker grp C13

511  LP –  elektriker  Arb.värd.poäng  450 L-grp  12

  Ao-nr  Namn ArbetsområdeY-klass
5111Elektriker grp A5
5112Elektriker grp B8
5113Elektriker grp C13