Stainless/Stainless UH

Stainless

Stainless produktion (Röd färg är tidigare värdering)

500  Ugnsgrupp                    Arb.värd.poäng  430  (425)        L-grp  11

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5001 Värmare 11
5002 Traversförare 9

501  Valsverksgrupp             Arb.värd.poäng  490  ( 470 )        L-grp  13  ( 12 )

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5011 Ställare 12
5012 Reglerare par 1 12
5013 Valsverkskötare 11 ( 9)
5014 Reglerare par 2-3 10 ( 8)
5015 Valsverk miljötekniker 11

502  Varmsågare                  Arb.värd.poäng  375  ( 370 )        L-grp  9   ( 8 ) 

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5021 Varmsågare 9 ( 8)
5022 Svalbädd 8 ( 7)

 


           

503  Packmaskin                  Arb.värd.poäng  380  ( 375 )        L-grp  9

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5031 Uppläggare 9
5032 Synare-ultraljudare 10 ( 9)
5033 Packare 9
5034 Provsåg 9

504  Slipare & Synare          Arb.värd.poäng  365                   L-grp  8

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5041 Slipare/synare 8

505  Transportgrupp             Arb.värd.poäng  350  ( 340 )        L-grp  8   ( 7 )

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5051 Truckförare 8
5052 Bocklastförare 8
5053 Syning/utlastning adm 7

508  Skalsvarven                  Arb.värd.poäng  415  ( 405 )        L-grp  10

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5081 Skalsvarv 10

Avdelning AO-nr Befattnings Namn Ändring
Av-del
Ändring
IV-del
Ändring
Totalt
Produktion LP 5013 Valsverksskötare 50 524,30 574,30
Produktion LP 5014 Reglerare par 2-3 50 299,60 349,60
Produktion LP 5032 Synare-Ultraljudare 299,60 299,60
Produktion LP 5022 Svalbädd 50 149,80 199,80
Produktion LP 5012 Reglerare par 1 50 50,00
Produktion LP 5011 Ställare 50 50,00
Produktion LP 5021 Varmsågare 50 50,00
Produktion LP 5052 Bocklastförare 50 50,00
Produktion LP 5053 Syning/utlastn adm 50 50,00
Produktion LP 5051 Truckförare 50 50,00

Stainless UH

Stainless UH-EL/Mek (Röd färg är tidigare värdering)

510  LP-mekaniker               Arb.värd.poäng  425                   L-grp  11  

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5101 Mekaniker grp A 5
5102 Mekaniker grp B 8
5103 Mekaniker grp C 13

511  LP-elektriker                 Arb.värd.poäng  450                   L-grp  12

  Ao-nr   Namn Arbetsområde Y-klass
5111 Elektriker grp A 5
5112 Elektriker grp B 8
5113 Elektriker grp C 13