AV/IV Del

AV Del

Lönegrupper

Dessa lönegrupper gäller från 1 nov 2020

I vårt löneavtal är det dessa grundlöner och som går under benämning AV-del.

AV står för att grupperna har en arbetsvärdering i grunden 

Grundlönen motsvarar ca 80 % av vår lön och är från
26 861 kr/mån till 27 862 kr/mån 

Lönegrupp

 

Kr/mån

 

A 26 861
B 27 021
C 27 374
D 27 862