Alla Befattningar/Förändringar

Befattningar

AOnr Namn Lgrp Ändring Yklass Ändring
1181 Returstålshantering          7            5             7            5   
1182 TruckförareTransportman          7            5             7            6   
1401 Slipare          8               8     
1402 Skärare          8               8     
1403 Utleveranskontroll          8               8     
1411 Synare/ infraktare          8               8     
1412 Synare          8               8     
1422 LastareFordonsförare          7            8             7            8   
1901 Förrådsarbetare          5               5     
1902 TurbilGodsmottagning          5               5     
3002 Reglerare         13              12     
3004 Varmsax/Stegbalk/gropugn         13              11     
3005 Synare         13              10     
3014 Materialinfraktare          8               8     
3016 Inläggare          8               7     
3021 Grängesugnar          9              11           10   
3022 Planare          9               8            7   
3023 Traversförare          9               6            8   
3031 Maskinist          9               9     
3061 Rullugnsoperatör         10              11           10   
3062 Sorterare/ SHRP         10               9           10   
3071 Valsslip/montör         11           10            13     
3101 Råplåtslinjen         10               8            9   
3103 Småplåtslinjen         10               8     
3104 Plasma Vita         10               9     
3105 Hyvel         10              11           10   
3106 Packning         10               6     
3107 Avestafräsen         10              11           10   
3161 Delfog         10              10     
3162 Fräs         10              10     
3163 Verktyg         10              11     
3164 Traversförare         10               4     
3165 Matrialman         10               5     
3166 Plasma Skepp 5         10              10     
3171 Ursvikenpressen         11           10            11           10   
3172 Plasma Skepp 7         11           10             7           10   
3201 Påläggare          9            7             7     
3202 Blästring/Planing          9            7             9            7   
3204 Betning          9            7            10            7   
3211 Vågtravers          8               6     
3212 Packning/travers          8               8     
3213 Syning/packning VTB          8               8     
3216 Emballagetillverkn.          8               5     
3221 Lineoperatör          8               6     
3222 Transportmän          8               6     
3223 Handslipning          8               8     
3224 Vågen          8               8            6   
3231 Betning Gamla         10            8            10            8   
3232 Neutralisering         10            8            10            8   
3241 Bandslipning          8               8     
3611 Utlastare          8               7     
3612 Bocklastare          8               8     
3613 Matrialman          8               8     
3621 PFS          8               8     
3632 Syning/Packning Skepp 4          9              10     
3633 Emballagetillverkning          9               5     
3701 Panntekniker          8               8     
3721 Media mekaniker         10              10     
3722 Elektromekaniker         10              11     
3731 Yttre miljö          7            5             7            5   
3741 Media Elektriker A         12               5     
3742 Media Elektriker B         12               8     
3743 Media Elektriker C         12              13     
3801 Provtillverkare         10              12     
3811 Provberedare          5               5     
3821 Kontrollant Mesta hallen          8               8     
5001 Värmare         11              11     
5002 Traversförare         11               9     
5011 Ställare         13           12            12     
5012 Reglerare par 1         13           12            12     
5013 Valsverksskötare         13           12            11            9   
5014 Reglerare par 23         13           12            10            8   
5015 Valsverk Miljötekniker         13           12            11     
5021 Varmsågare          9            8             9            8   
5022 Svalbädd          9            8             8            7   
5031 Uppläggare          9               9     
5032 SynareUltraljudare          9              10            9   
5033 Packare          9               9     
5034 Provsåg          9               9     
5041 Slipare/synare          8               8     
5051 Truckförare          8            7             8     
5052 Bocklastförare          8            7             8     
5053 Syning/utlastn adm          8            7             7     
5081 Skalsvarv         10              10     
5101 Mekaniker, grp A         11               5     
5102 Mekaniker, grp B         11               8     
5103 Mekaniker, grp C         11              13     
5111 Elektriker, grp A         12               5     
5112 Elektriker, grp B         12               8     
5113 Elektriker, grp C         12              13     
6001 Bevakning          8            7             8            7   
6002 Rondering          8            7             8            5   

Förändringar

Förändringar pga arbetsvärderingsförändringar, 

 Tidigare  Nya  Löneökning
Avdelning AO-nr Namn  Av-del  IV-del  Av-del  IV-del  Av-del  IV-del  Totalt
Råvaror 1181 Returstålshantering  19 518,00  1 423,10  19 618  1 498,00       100     74,90   174,90
Råvaror 1182 Truckförare-Transportman  19 518,00  1 498,00  19 618  1 498,00       100            –   100,00
Sliphall 1422 Lastare-Fordonsförare  19 668,00  1 647,80  19 618  1 498,00 –       50 -149,80 -199,80
Grovplåt/varma 3021 Grängesugnar  19 718,00  1 947,40  19 718  2 172,10           –   224,70   224,70
Grovplåt/varma 3061 Rullugnsoperatör  19 768,00  1 947,40  19 768  2 172,10           –   224,70   224,70
Grovplåt/varma 3022 Planare  19 718,00  1 498,00  19 718  1 647,80           –   149,80   149,80
Grovplåt/varma 3071 Valsslip/montör  19 768,00  2 621,50  19 818  2 621,50          50            –     50,00
Grovplåt/varma 3023 Traversförare  19 718,00  1 647,80  19 718  1 498,00           – -149,80 -149,80
Grovplåt/varma 3062 Sorterare/ SHRP  19 768,00  1 947,40  19 768  1 647,80           – -299,60 -299,60
Delning 3171 Ursvikenpressen  19 768,00  1 947,40  19 818  2 172,10          50   224,70   274,70
Delning 3107 Avestafräsen  19 768,00  1 947,40  19 768  2 172,10           –   224,70   224,70
Delning 3105 Hyvel  19 768,00  1 947,40  19 768  2 172,10           –   224,70   224,70
Betlinjen 3204 Betning  19 618,00  1 498,00  19 718  1 947,40       100   449,40   549,40
Betlinjen 3232 Neutralisering  19 668,00  1 647,80  19 768  1 947,40       100   299,60   399,60
Betlinjen 3231 Betning Gamla  19 668,00  1 647,80  19 768  1 947,40       100   299,60   399,60
Betlinjen 3202 Blästring/Planing  19 618,00  1 498,00  19 718  1 647,80       100   149,80   249,80
Betlinjen 3224 Vågen  19 668,00  1 498,00  19 668  1 647,80           –   149,80   149,80
Betlinjen 3201 Påläggare  19 618,00  1 498,00  19 718  1 498,00       100            –   100,00
Miljö 3731 Yttre miljö  19 518,00  1 423,10  19 618  1 498,00       100     74,90   174,90
Produktion LP 5013 Valsverksskötare  19 868,00  1 647,80  19 918  2 172,10          50   524,30   574,30
Produktion LP 5014 Reglerare par 2-3  19 868,00  1 647,80  19 918  1 947,40          50   299,60   349,60
Produktion LP 5032 Synare-Ultraljudare  19 718,00  1 647,80  19 718  1 947,40           –   299,60   299,60
Produktion LP 5022 Svalbädd  19 668,00  1 498,00  19 718  1 647,80          50   149,80   199,80
Produktion LP 5012 Reglerare par 1  19 868,00  2 396,80  19 918  2 396,80          50            –     50,00
Produktion LP 5011 Ställare  19 868,00  2 396,80  19 918  2 396,80          50            –     50,00
Produktion LP 5021 Varmsågare  19 668,00  1 647,80  19 718  1 647,80          50            –     50,00
Produktion LP 5052 Bocklastförare  19 618,00  1 647,80  19 668  1 647,80          50            –     50,00
Produktion LP 5053 Syning/utlastn adm  19 618,00  1 498,00  19 668  1 498,00          50            –     50,00
Produktion LP 5051 Truckförare  19 618,00  1 647,80  19 668  1 647,80          50            –     50,00
Bevakning 6002 Rondering  19 618,00  1 423,10  19 668  1 647,80          50   224,70   274,70
Bevakning 6001 Bevakning  19 618,00  1 498,00  19 668  1 647,80          50   149,80   199,80