Alla Beffatningar / Ändringar

Befattningar

AOnrNamnLgrpÄndringYklassÄndring
1181Returstålshantering         7           5            7           5   
1182TruckförareTransportman         7           5            7           6   
1401Slipare         8             8    
1402Skärare         8             8    
1403Utleveranskontroll         8             8    
1411Synare/ infraktare         8             8    
1412Synare         8             8    
1422LastareFordonsförare         7           8            7           8   
1901Förrådsarbetare         5             5    
1902TurbilGodsmottagning         5             5    
3002Reglerare        13            12    
3004Varmsax/Stegbalk/gropugn        13            11    
3005Synare        13            10    
3014Materialinfraktare         8             8    
3016Inläggare         8             7    
3021Grängesugnar         9            11          10   
3022Planare         9             8           7   
3023Traversförare         9             6           8   
3031Maskinist         9             9    
3061Rullugnsoperatör        10            11          10   
3062Sorterare/ SHRP        10             9          10   
3071Valsslip/montör        11          10           13    
3101Råplåtslinjen        10             8           9   
3103Småplåtslinjen        10             8    
3104Plasma Vita        10             9    
3105Hyvel        10            11          10   
3106Packning        10             6    
3107Avestafräsen        10            11          10   
3161Delfog        10            10    
3162Fräs        10            10    
3163Verktyg        10            11    
3164Traversförare        10             4    
3165Matrialman        10             5    
3166Plasma Skepp 5        10            10    
3171Ursvikenpressen        11          10           11          10   
3172Plasma Skepp 7        11          10            7          10   
3201Påläggare         9           7            7    
3202Blästring/Planing         9           7            9           7   
3204Betning         9           7           10           7   
3211Vågtravers         8             6    
3212Packning/travers         8             8    
3213Syning/packning VTB         8             8    
3216Emballagetillverkn.         8             5    
3221Lineoperatör         8             6    
3222Transportmän         8             6    
3223Handslipning         8             8    
3224Vågen         8             8           6   
3231Betning Gamla        10           8           10           8   
3232Neutralisering        10           8           10           8   
3241Bandslipning         8             8    
3611Utlastare         8             7    
3612Bocklastare         8             8    
3613Matrialman         8             8    
3621PFS         8             8    
3632Syning/Packning Skepp 4         9            10    
3633Emballagetillverkning         9             5    
3701Panntekniker         8             8    
3721Media mekaniker        10            10    
3722Elektromekaniker        10            11    
3731Yttre miljö         7           5            7           5   
3741Media Elektriker A        12             5    
3742Media Elektriker B        12             8    
3743Media Elektriker C        12            13    
3801Provtillverkare        10            12    
3811Provberedare         5             5    
3821Kontrollant Mesta hallen         8             8    
5001Värmare        11            11    
5002Traversförare        11             9    
5011Ställare        13          12           12    
5012Reglerare par 1        13          12           12    
5013Valsverksskötare        13          12           11           9   
5014Reglerare par 23        13          12           10           8   
5015Valsverk Miljötekniker        13          12           11    
5021Varmsågare         9           8            9           8   
5022Svalbädd         9           8            8           7   
5031Uppläggare         9             9    
5032SynareUltraljudare         9            10           9   
5033Packare         9             9    
5034Provsåg         9             9    
5041Slipare/synare         8             8    
5051Truckförare         8           7            8    
5052Bocklastförare         8           7            8    
5053Syning/utlastn adm         8           7            7    
5081Skalsvarv        10            10    
5101Mekaniker, grp A        11             5    
5102Mekaniker, grp B        11             8    
5103Mekaniker, grp C        11            13    
5111Elektriker, grp A        12             5    
5112Elektriker, grp B        12             8    
5113Elektriker, grp C        12            13    
6001Bevakning         8           7            8           7   
6002Rondering         8           7            8           5   

Förändringar

Förändringar pga arbetsvärderingsförändringar, 

    Tidigare Nya Löneökning
AvdelningAO-nrNamn Av-del IV-del Av-del IV-del Av-del IV-del Totalt
Råvaror1181Returstålshantering 19 518,00 1 423,10 19 618 1 498,00      100    74,90  174,90
Råvaror1182Truckförare-Transportman 19 518,00 1 498,00 19 618 1 498,00      100           –  100,00
Sliphall1422Lastare-Fordonsförare 19 668,00 1 647,80 19 618 1 498,00–       50-149,80-199,80
Grovplåt/varma3021Grängesugnar 19 718,00 1 947,40 19 718 2 172,10          –  224,70  224,70
Grovplåt/varma3061Rullugnsoperatör 19 768,00 1 947,40 19 768 2 172,10          –  224,70  224,70
Grovplåt/varma3022Planare 19 718,00 1 498,00 19 718 1 647,80          –  149,80  149,80
Grovplåt/varma3071Valsslip/montör 19 768,00 2 621,50 19 818 2 621,50         50           –    50,00
Grovplåt/varma3023Traversförare 19 718,00 1 647,80 19 718 1 498,00          –-149,80-149,80
Grovplåt/varma3062Sorterare/ SHRP 19 768,00 1 947,40 19 768 1 647,80          –-299,60-299,60
Delning3171Ursvikenpressen 19 768,00 1 947,40 19 818 2 172,10         50  224,70  274,70
Delning3107Avestafräsen 19 768,00 1 947,40 19 768 2 172,10          –  224,70  224,70
Delning3105Hyvel 19 768,00 1 947,40 19 768 2 172,10          –  224,70  224,70
Betlinjen3204Betning 19 618,00 1 498,00 19 718 1 947,40      100  449,40  549,40
Betlinjen3232Neutralisering 19 668,00 1 647,80 19 768 1 947,40      100  299,60  399,60
Betlinjen3231Betning Gamla 19 668,00 1 647,80 19 768 1 947,40      100  299,60  399,60
Betlinjen3202Blästring/Planing 19 618,00 1 498,00 19 718 1 647,80      100  149,80  249,80
Betlinjen3224Vågen 19 668,00 1 498,00 19 668 1 647,80          –  149,80  149,80
Betlinjen3201Påläggare 19 618,00 1 498,00 19 718 1 498,00      100           –  100,00
Miljö3731Yttre miljö 19 518,00 1 423,10 19 618 1 498,00      100    74,90  174,90
Produktion LP5013Valsverksskötare 19 868,00 1 647,80 19 918 2 172,10         50  524,30  574,30
Produktion LP5014Reglerare par 2-3 19 868,00 1 647,80 19 918 1 947,40         50  299,60  349,60
Produktion LP5032Synare-Ultraljudare 19 718,00 1 647,80 19 718 1 947,40          –  299,60  299,60
Produktion LP5022Svalbädd 19 668,00 1 498,00 19 718 1 647,80         50  149,80  199,80
Produktion LP5012Reglerare par 1 19 868,00 2 396,80 19 918 2 396,80         50           –    50,00
Produktion LP5011Ställare 19 868,00 2 396,80 19 918 2 396,80         50           –    50,00
Produktion LP5021Varmsågare 19 668,00 1 647,80 19 718 1 647,80         50           –    50,00
Produktion LP5052Bocklastförare 19 618,00 1 647,80 19 668 1 647,80         50           –    50,00
Produktion LP5053Syning/utlastn adm 19 618,00 1 498,00 19 668 1 498,00         50           –    50,00
Produktion LP5051Truckförare 19 618,00 1 647,80 19 668 1 647,80         50           –    50,00
Bevakning6002Rondering 19 618,00 1 423,10 19 668 1 647,80         50  224,70  274,70
Bevakning6001Bevakning 19 618,00 1 498,00 19 668 1 647,80         50  149,80  199,80