Fallstudie 98

 

Fallstudie om fusionen med Avesta Sheffield AB 
från   Metalls Utrednings avdelning  (Tema Ägandet i Sverige1998) 

  • Avesta Sheffield bildades 1992 som ett resultat av en fusion mellan svenska Avesta och British Steels rostfria division och blev därmed Europas och ett av världens största bolag för rostfritt stål.
  • De svenska stora ägargrupperna i Avesta gick alla ur sitt ägande under perioden närmast efter fusionen. Samtidigt ökade British Steel sitt ägande i företaget till 51 procent.
  • Koncernens splittrade anläggningsstruktur, som är ett arv från de båda företagen som fusionerades, har medfört problem för Avesta Sheffields utveckling.