Löftet

    Fem Grundbultar för löftet
    Det fackliga löftet skyddas av de fem grundbultarna:

    Tillsammans gör grundbultarna det fackliga löftet starkt.
    Om en bult  försvagas – till exempel att ersättningen för a-kassan minskas – ökar trycket på de andra bultarna.
    Tryck på varje Bult så får du lära dig mer om de fem grundbultarna och hur de fungerar.