Löftet

Fem Grundbultar för löftet Det fackliga löftet skyddas av de fem grundbultarna:

Tillsammans gör grundbultarna det fackliga löftet starkt. Om en bult  försvagas – till exempel att ersättningen för a-kassan minskas – ökar trycket på de andra bultarna. Tryck på varje Bult så får du lära dig mer om de fem grundbultarna och hur de fungerar.