Tjänsteköp

Tjänsteköp På dessa sidor kan alla se vilka företag som är godkända i förhandlingar för att utföra jobb inom Outokumpu Degerfors. Alla företag skall vara förhandlade med Järnbruksklubben och reglerna är följande.
Det externa företaget skall vara förhandlat med JBK
 • Företagets Organisations nr
 • Företagets adress
 • Företagets antal anställda
 • Har företaget kollektivavtal -Med vem
 • Har företaget F-skattesedel
 • Avtals blankett
Om en avdelning skall anlita ett extern företag
 • Skall förhandlas med JBK kontaktombud
 • Vad är orsaken till tjänsteköpet
 • Vilket företag skall utföra jobbet
 • Beskrivning av arbetet
 • Vad är antalet personer som skall göra jobbet
 • När börjar och slutar jobbet

Tryck här Här ser du samtliga avdelningar och vilka företag som utför jobb och vad de skall göra.

Ser du företag som inte finns med på listan kontakta då omedelbart Järnbruksklubben på tel 47 365.