Beräkning av semesterlön Stål- och Metallavtalet  ”Månadslön”

Fyll i nedanstående:

Anställningsdagar

Månadslön

Tillägg


Resultat

 

Semesterdagar
Semestertillägg/dag
Semestergaranti/dag
Semesterlön/dag

 

Anställningsdagar = De kalenderdagar som du har varit anställd, exkl. tjänstledighet.

Månadslön =Här skall du fylla i vad din aktuella månadslön.

Tillägg = Här skall alla de olika tillägg du fått under semesteråret fyllas i.
Det som skall tas med är :

  • Skiftformstillägg
  • Gångtidsersättning
  • Färdtidsersättning
  • OB-ersättning
  • Övertidstillägg
  • Ersättning för arbetsberedskap
  • Jourersättning
  • Särskilda tillägg

Semesterdagar =
Här ser du antalet betalda semesterdagar som du är berättigad till.

Semestertillägg/dag =
Här ser du resultatet av hur stort ditt semestertillägg blir per dag. Det är summan du får per dag utöver din ordinarie lön.

Semestergaranti/dag =
I avtalet så finns en lägsta semesterlönegaranti  Med minst två års obruten anställningstid är garanterade minst 1133 kronor.

Semesterlön/dag =
Här ser du vad du skall ha för lön per dag när du använder en semesterdag.