Semester

  Beräkning av semesterlön Stål- och Metallavtalet  ”Månadslön”

  Fyll i nedanstående:

  Anställningsdagar

  Månadslön

  Tillägg


  Resultat

   

  Semesterdagar
  Semestertillägg/dag
  Semestergaranti/dag
  Semesterlön/dag

   

  Anställningsdagar = De kalenderdagar som du har varit anställd, exkl. tjänstledighet.

  Månadslön =Här skall du fylla i vad din aktuella månadslön.

  Tillägg = Här skall alla de olika tillägg du fått under semesteråret fyllas i.
  Det som skall tas med är :

  • Skiftformstillägg
  • Gångtidsersättning
  • Färdtidsersättning
  • OB-ersättning
  • Övertidstillägg
  • Ersättning för arbetsberedskap
  • Jourersättning
  • Särskilda tillägg

  Semesterdagar =
  Här ser du antalet betalda semesterdagar som du är berättigad till.

  Semestertillägg/dag =
  Här ser du resultatet av hur stort ditt semestertillägg blir per dag. Det är summan du får per dag utöver din ordinarie lön.

  Semestergaranti/dag =
  I avtalet så finns en lägsta semesterlönegaranti  Med minst två års obruten anställningstid är garanterade minst 1133 kronor.

  Semesterlön/dag =
  Här ser du vad du skall ha för lön per dag när du använder en semesterdag.