SAF-LO pension Räkna själv

SAF-LO Avtalspension

Bakgrund
Avtalspension SAF-LO är den tjänstepension som gäller de flesta privatanställda arbetare i Sverige genom kollektivavtal mellan SAF och LO. Den gäller sedan 1996 och ersätter den tidigare STP. Avtalspension SAF-LO är ett avgiftsbestämt premiereservsystem. Det betyder att pensionens storlek beror på hur mycket som betalats in i form av pensionsavgifter för var och en samt hur väl dessa pengar förvaltas därefter. Inbetalda premier blir tillsammans med avkastningen den försäkrades eget pensionkapital. Den enskilde kan välja försäkringsform och försäkringsgivare för sina pensionspremier.

Under åren 1996-1999 betalade arbetsgivarna en pensionspremie om 3,5 procent av lönesumman för alla arbetare. 2 % sattes av för alla som var över 28 år. Resten av pensionspremien användes till att finansiera pensionsutbetalningar enligt de tidigare STP-villkoren. I löneavtalet som gjordes 2007 blev man överens att avsättningarna skall öka enligt nedan:

2008  2009 2010 2011 2012
Inkomster upp till taket    3,9%    4,0% 4,1% 4,3% 4,5%
Inkomster över taket 6,0%   12,0%    18,0%    24,0%    30,0%

Från och med 2012 gäller att på inkomster som är upp till 7,5 basbelopp skall företaget avsätta 4,5% och på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp skall man avsätta 30 %.
Här nedan kan du se vad din SAF-LO pension som avsätts nu om du har kollektivavtal

 


Järnbruksklubben Degerfors

Skriv in här vad din månadsinkomst är

 Min Månadslön: 

Du väljer hur och var dina pengar ska förvaltas.
Om du behöver råd, kontakta JBK