Gäller från 1 April 2023

När man jobbar skift, råkar man ibland ut för att få byta skift.

 Här kan du se vad du skall ha i ersättning när det händer

1. Markera hur du skulle ha jobbat enligt ditt ordinarie schema

(röda  markeringarna)

 

2.Markera sedan hur du nu skall jobba i stället

(Blå markeringarna)

 

3.Markera nedan hur du skall arbeta 7 dygn framåt från det första dygnet när du byter skift

 

 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
Ord schema tid


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L


FM
EM
N
L

Nya arbetad tname


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


FM
EM
N
L

 


 

Ordinarie Skiftschema=
Nya  Skiftschemat       =
Övertid tim blir             =
Omställnings tid          =

Summa enligt 

 avtal =

 

Enligt vårt centrala avtal skall ett system för omställning användas
bestämt mellan parterna .

Vi är överens med företaget att vi tillsvidare använder det gamla systemet inom
koncernen

function doSum(form) {
var innan = new Array(7);
innan[0] = document.getElementById(”sd1”).selectedIndex;
innan[1] = document.getElementById(”sd2”).selectedIndex;
innan[2] = document.getElementById(”sd3”).selectedIndex;
innan[3] = document.getElementById(”sd4”).selectedIndex;
innan[4] = document.getElementById(”sd5”).selectedIndex;
innan[5] = document.getElementById(”sd6”).selectedIndex;
innan[6] = document.getElementById(”sd7”).selectedIndex;
var efter = new Array(7);
efter[0] = document.getElementById(”nd1”).selectedIndex;
efter[1] = document.getElementById(”nd2”).selectedIndex;
efter[2] = document.getElementById(”nd3”).selectedIndex;
efter[3] = document.getElementById(”nd4”).selectedIndex;
efter[4] = document.getElementById(”nd5”).selectedIndex;
efter[5] = document.getElementById(”nd6”).selectedIndex;
efter[6] = document.getElementById(”nd7″).selectedIndex;
var total_schema_tid = 0;
var total_ny_tid = 0;
var avvikande = 0;
for (i = 0; i < 7; i++) {
if (innan[i] != 3) total_schema_tid = total_schema_tid + 8;
if (efter[i] != 3) {
total_ny_tid = total_ny_tid + 8;
if (efter[i] != innan[i]) avvikande = avvikande + 8;
}
}
document.getElementById("t1").value = total_schema_tid.toString() + " tim";
document.getElementById("t2").value = total_ny_tid.toString() + " tim";
var overtid = total_ny_tid – total_schema_tid;
if (overtid 0; index–) {
formated = integral.charAt(index – 1) + formated;
if (++group == 3 && index > 0) {
formated = ” ” + formated;
group = 0;
}
}
decimal = Math.round(
Math.pow(10, precision) * (number – Math.floor(number))
).toString();
while (decimal.length < precision) decimal = "0" + decimal;
return formated + "," + decimal;
}