Omställnings ers

  Gäller från 1 November 2020

  När man jobbar skift, råkar man ibland ut för att få byta skift.

   Här kan du se vad du skall ha i ersättning när det händer

  1. Markera hur du skulle ha jobbat enligt ditt ordinarie schema

  (röda  markeringarna)

   

  2.Markera sedan hur du nu skall jobba i stället

  (Blå markeringarna)

   

  3.Markera nedan hur du skall arbeta 7 dygn framåt från det första dygnet när du byter skift

   

   

  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
  Ord schema tid

  Nya arbetad tname

   

   

   

   

   

   

   


  Ordinarie Skiftschema=
  Nya  Skiftschemat       =
  Övertid tim blir             =
  Omställnings tid          =

  Summa enligt 

   avtal =

  Enligt vårt centrala avtal skall ett system för omställning användas
  bestämt mellan parterna .

  Vi är överens med företaget att vi tillsvidare använder det gamla systemet inom
  koncernen