Föräldrapenningtillägg

Vi har på vårt företag kollektivavtal vilket innebär att du har rätten till ett föräldrapenningstillägg
som ger dig 10 procent extra när du är föräldraledig, förutom de 80 procent du redan får från Försäkringskassan.
Och om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.Då omfattas automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period men då måste du ha arbetat minst 12 månader de senaste fyra åren hos andra arbetsgivare med kollektivavtal .
Men du måste själv anmäla till AFA Försäkring. Då missar du inte heller premien till din kommande pension när du är föräldraledig. Kontakta Jbk så får du hjälp att anmäla.

Skriv in din
månadslön här

Föräldrapenningtillägget för
180 dagars föräldraledighet är:

 

Bra att veta

•Tillägget ges för en sammanhängande ledighet i samband med barns födelse eller adoption.

•Ersättningen motsvarar 10 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.

•Du ska ha varit anställd i minst 12 månader innan barnets födelse eller adoption. Du får även räkna anställningstid hos tidigare arbetsgivare som också har försäkringen.

•Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.

•Varje försäkrad förälder kan få ersättning för högst 180 dagar var i samband med barns födelse eller adoption (tvillingfödsel ger inte dubbla antalet dagar).

•Om du ansöker om föräldrapenningtillägg betalas automatiskt premien till din tjänstepension för samma period (premiebefrielseförsäkring).